2 iulie 2017 – Zi de sărbătoare, de cinstire și recunoștință a eroilor satului Scoarța

Satul Scoarța este așezat în mijlocul județului Gorj. Acest colț de pământ al Gorjului a fost locuit încă din perioada străveche, însă a fost atestat documentar abia în anul 1591.
De la întemeiere și până în zilele noastre a fost permanent locuit de oameni. Din rândul lor, unii au devenit profesori, medici, juriști, ingineri, ofițeri, maiștri, muncitori cu înaltă calificare, țărani harnici și cinstiți.
Dar tot aici s-au născut și au trăit unii fii ai satului, care însuflețiți de dragostea de țară, de pământul unde s-au născut și care i-a hrănit, s-au înrolat în rândurile armatei române, participând alături de alți ostași ai armatei la marile evenimente ale istoriei poporului român: Războiul de Independență (1877-1878), războaiele balcanice (1912-1913), Primul Război Mondial (1914-1918) și al Doilea Război Mondial (1939-1945).
Din cei mulți plecați la războaie, puțini s-au mai întors acasă, în satul lor natal. Ceilalți au murit loviți fără milă de gloanțele dușmanului. Dar jerfa lor n-a fost în zadar, n-a fos pierdută independența țării, țara n-a ajuns sub stăpânire străină; în anul 1918 s-a desăvârșit unitatea statală prin unirea Transilvaniei cu România.
Pentru faptele lor eroice, de vitejie, de sacrificiu suprem, de curaj, de devotament față de țară, ei au fost numiți eroi ai neamului românesc. Între aceștia, trebuie să se știe și să nu se uite, au fost și eroii satului Scoarța.
Acești eroi își dorm somnul de veci în pământul țării noastre, în pământul altor țări, sau în adâncul apelor, în văile munților, râurilor sau pe câmpuri de luptă necunoscute și neștiute de nimeni, neavând nici mormânt și nici cruce la cap.
Lăsând țărânei trupul lor printre noi sau printre străini, EROII MERITĂ SĂ LE PĂSTRĂM DE-A PURUREA AMINTIREA ȘI EXEMPLUL, CĂ CEA MAI SFÂNTĂ ȘI MĂREAȚĂ DATORIE ESTE DRAGOSTEA DE ȚARĂ, EXEMPLUL DE SACRIFICIU SUPREM PENTRU APĂRAREA PĂMÂNTULUI ROMÂNESC.
Prin urmașii voștri și urmașii urmașilor voștri rămâneți o verigă în lanțul neuitării, un exemplu de dăruire și eroism, pentru faptele pe care le-ați săvârșit în timpul luptelor la care ați participat.
Ca semn de prețuire și recunoștință pe care o meritați din partea generației de azi din satul Scoarța, în cadrul ceremoniei religioase și militare a fost dezvelit și sfințit MONUMENTUL EROILOR din satul Scoarța.
La festivitate au participat: Înalt Prea Sfântul Irineu, mitropolitul Olteniei, care a oficiat slujba religioasă cu aportul unui sobor de preoți ai Mitropoliei și preoți ai județului Gorj; Ciprian Florescu – prefectul județului, Cosmin Popescu – președintele Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Nichifor și Ninel Muja – vicepreședinții Consiliului Județean, Florin Cârciumaru – senator, Mihai Weber – deputat, Ion Ișfan – inspector școlar general al ISJ Gorj, președinții Asociației “Cultul Eroilor” din Gorj, Hunedoara și Vâlcea, primarul comunei Scoarța – Ion Stamatoiu, membrii Consiliului Local Scoarța, locuitori din alte sate ale comunei, cât și un număr mare de localnici. Garda militară a fost și ea prezentă. Au fost depuse și coroane de flori în jurul monumentului. Luările de cuvânt ale personalităților participante au evocat faptele de eroism ale ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă, cât și ale celor care au participat la războaie. Inițiativa ridicării altarului recunoștinței față de eroii satului Scoarța, a superbului edificiu, aparține unui fiu de seamă, colonelul în rezervă Dobre Gheorghe Bebe.
La ridicarea monumentului și-au adus contribuția reprezentanții Primăriei Scoarța, în frunte cu primarul Ion Stamatoiu, care n-a părăsit șantierul de lucru până la terminarea lucrării. Și-au adus contribuția cu muncă și donații în bani unii locuitori ai satului.
PENTRU TOȚI, FELICITĂRI ȘI TOT RESPECTUL!
Consider că prin ridicarea monumentului nu s-a făcut totul pentru a se recunoaște faptele eroice, sacrificiile și suferințele celor care au luptat sau au murit în războaiele la care au participat, sau ale celor care s-au întors acasă după încetarea războaielor, mulți dintre ei mutilați, schilodiți etc.
Se cuvine să fie cunoscute și faptele fiilor satului care s-au întors acasă după lungi și grei ani de prizonierat.
ESTE DE DATORIA FIILOR SATULUI SĂ CERCETEZE ȘI SĂ SCRIE DESPRE ACEȘTI EROI, DESPRE VETERANII DE RĂZBOI, ultimul dintre ei – Negrea Gh. Ion – fiind prezent la solemnitate, DESPRE SUFERINȚELE, DURERILE PĂRINȚILOR, SOȚIILOR, COPIILOR ACESTORA, care ori de câte ori vor veni în fața monumentului cu diferite prilejuri, sau cu ocazia unor activități cultural-educative organizate de școli sau de către Primăria Scoarța, să le prezinte și să le difuzeze în rândul familiilor de scorțeni, căci multe nu se știu (cunosc) despre viața, despre jertfele și faptele lor eroice. Urmașii eroilor și urmașii urmașilor acestora au datoria de a cunoaște și aprecia eforturile făcute de unii locuitori ai satului pentru susținerea armatei, de a cunoaște oceanul de lacrimi și dorul sfâșietor al soțiilor și părinților care au așteptat în zadar întoarcerea de pe front a celui plecat dintre ei. Lacrimile arzătoare pentru unii s-au stins, atunci când cel așteptat s-a întors de pe front, iar lacrimile durerii vărsate pentru fiii satului pierduți în războaie, nu s-au uscat mult timp din ochii multor săteni.
Ca locuitor al comunei Scoarța îmi exprim gratitudinea față de eroii acestui sat.
TINERI, FIȚI MÂNDRI DE ÎNAINTAȘII VOȘTRI ȘI CINSTIȚI-VĂ EROII, URMAȚI-LE EXEMPLUL DE DĂRUIRE ȘI DEVOTAMENT FAȚĂ DE ȚARĂ ȘI NEAM!
FAPTELE LOR SĂ FIE NU NUMAI CUNOSCUTE, CI ȘI DE ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU VOI ȘI URMAȘII VOȘTRI!
Prof. pensionar Titu Zălog

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here