43 de rentieri gorjeni şi-au vizat carnetele

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, beneficiarii trebuie să se prezinte la sediul din Târgu-Jiu al APIA Gorj până la data de 31 august a.c. pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Campania de vizare a documentelor a fost demarată la începutul lunii martie şi se va încheia abia la finele lunii august.
Potrivit conducerii APIA Gorj, până la finele săptămânii trecute, un număr de 43 de rentieri agricoli din judeţul Gorj au trecut pe la sediul judeţean al APIA. “Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului Judeţean ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014. În judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul un număr de 84 de rentieri, pentru care s-a plătit din bugetul naţional, în anul 2013, suma de 91.733 de lei, adică aproximativ 20.800 euro. De la 1 martie şi până în prezent, 43 de rentieri din judeţul nostru s-au prezentat deja pentru vizarea carnetelor. Poate că nu vor veni la noi toţi cei 84 de rentieri care erau înregistraţi anul trecut, deoarece renta nu este transmisibilă astfel că rentierii care decedează sunt scoşi din plată, implicit nemaibeneficiind nici de vizarea anuală a carnetelor”, a declarat directorul executiv al APIA Gorj, Constantin Negrea.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar / curator / tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, beneficiarul agricol / mandatarul / curatorul / tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol / mandatarului / curatorului / tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here