Actualitate

Directorul DSVSA Gorj anunţă: Puncte gastronomice locale, înfiinţate anul viitor şi în Gorj

 | 26 octombrie 2017, 00:10 | 0 comentarii | 

Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va desfăşura, în perioada 25.10–30.11.2017, o campanie de informare la nivel naţional privind Punctele Gastronomice Locale.

Semnatura eletronica CertDigital

 

Punctele Gastronomice Locale răspund cerinţei crescânde în ţara noastră de organizare a unor unităţi de alimentaţie publică de tip familial, care să ofere doritorilor produse şi preparate alimentare specifice zonelor geografice ale României, în condiţiile respectării unor norme şi condiţii de igienă, astfel încât alimentele să fie sigure şi sănătatea consumatorilor să nu aibă de suferit. Pentru punerea în practică a acestui proiect, o primă etapă constând în identificarea şi informarea potenţialilor aplicanţi a fost demarată la sfârşitul lunii august a acestui an şi se va încheia pe data de 31 decembrie 2017. Urmează ca, după finalizarea procesului de evaluare şi înregistrare a acestora (conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008), Punctele Gastronomice Locale să înceapă să funcţioneze de la începutul anului viitor. Această campanie de informare va fi coordonată la nivelul judeţului nostru de către DSVSA Gorj şi se va realiza prin intermediul unor echipe formate din medici veterinari oficiali. “La nivelul judeţului Gorj, coordonarea se efectuează de către DSVSA Gorj, CSVSA teritoriale şi medicii veterinari zonali. Echipele respective vor organiza întâlniri cu operatorii, în care cei interesaţi vor fi informaţi asupra cadrului tehnic aplicabil, a normelor şi condiţiilor de igienă care trebuie respectate, dar vor şi răspunde întrebărilor invitaţilor. Materialele informative ale campaniei vor fi înmânate participanţilor la întâlnirile organizate de către DSVSA Gorj şi vor fi distribuite şi cu sprijinul administraţiei locale, astfel încât informaţia să poată fi propagată cât mai extins. Aceleaşi materiale informative vor fi postate şi pe site-ul ANSVSA într-un modul special dedicat acestei campanii, intitulat: „Campanie de informare – Puncte Gastronomice Locale”, pentru a putea fi consultate on-line de către cei interesaţi. Menţionăm că operatorii care doresc să înfiinţeze aceste puncte gastronomice locale trebuie să se constituie într-o formă de organizare juridică, de tipul: asociaţie familială, persoană fizică autorizată sau societate comercială. Prima condiţie, având în vedere că aceste tipuri de activităţi depăşesc cadrul consumului privat, este necesitatea obţinerii documentului de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr.111/2008. Cererea-tip poate fi accesată şi de pe site-ul http:/www.ansvsa.ro/, secţiunea informaţii generale/înregistrare/autorizareunităţi/Model-de-cerere-pentru-înregistrare-vânzare-cu-amănuntul.doc. (http://www.ansvsa.ro/download/formulare_-_modele/formulare_cereri_operatori/Model-de-cerere-pentru-inregistrare-vanzare-cu-amanuntul.doc) sau de la sediul DSVSA Gorj. Dosarul depus pentru obţinerea înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să conţină şi: schiţa locului de producere a alimentelor; copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului comerţului; copie după actul de identitate al operatorului”, a declarat şeful DSVSA Gorj, Nicolae Călescu. După această etapă, inspectorii din cadrul DSVSA Gorj vor efectua o vizită la locul de preparare al alimentelor, unde vor efectua evaluarea unităţii, dacă aceasta corespunde normelor generale pentru acest tip de activitate. În caz contrar, se vor notifica proprietarului deficienţele constatate, precum şi termenele de remediere. O altă condiţie pe care trebuie să o îndeplinească un Punct Gastronomic Local este aceea ca alimentele să fie preparate numai de către proprietar sau de către membrii familiei acestuia, iar starea de sănătate a acestora trebuie să fie verificată periodic. Înfiinţarea Punctelor Gastronomice Locale va genera o dezvoltare pe orizontală a judeţului Gorj, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuţia locuitorilor din zonă la asigurarea, din producţia proprie, a materiilor prime necesare desfăşurării activităţii acestor Puncte şi, implicit, o dezvoltare a turismului la nivel naţional.
Izabella Molnar

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL