Actualitate

Nu au drept de contestații: Directorii gorjeni, la un pas de proba scrisă

 | 11 octombrie 2016, 00:10 | 0 comentarii | 

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a stabilit calendarul activităților legate de desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ.

Semnatura eletronica CertDigital

Potrivit calendarului stabilit de IȘJ Gorj, astăzi, de la ora 14.00, la sediul Școlii Gimnaziale ”Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu, va avea loc tragerea la sorți în vederea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă. Cu 24 de ore înaintea probei scrise, la sediul Școlii Gimnaziale ”Pompiliu Marcea” vor fi afișate repartizarea candidaților pe săli și repartizarea membrilor comisiilor de concurs în sălile de așteptare până la începerea evaluării. Ziua probei scrise, 12 octombrie, va începe dis-de-dimineață, odată cu sosirea membrilor comisiei de organizare a IȘJ Gorj și a cadrelor didactice desemnate prin tragere la sorți la sediul Școlii Gimnaziale ”Pompiliu Marcea” (intervalul orar 7.30 – 08.00). Între 08.00 și 08:50 va avea loc repartizarea pe săli, prin tragere la sorți, și instructajul responsabililor de săli și supraveghetorilor, iar accesul candidaților în sălile de concurs se va face între 09.00 și 09.30. Proba scrisă va începe la ora 10.00 și se va încheia la ora 12.00, urmând ca de la ora 12.30 să înceapă evaluarea candidaților în sălile de concurs de către comisii. Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. De asemenea, se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul. Candidatul care se retrage din proprie inițiațivă poate solicita anularea testului, pe baza unei declarații, predă testul și părăsește sala după cel puțin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, testul grilă nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras. Tentativa de fraudă sau frauda atrag după sine eliminarea candidatului din concurs și pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate. Proba scrisă va fi urmată de probele de interviu și evaluare a curriculumului vitae, ce se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar. Analiza CV-ului va fi realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV, iar interviul se va desfășura în fața comisiei de concurs și va consta în aprecierea scrisorii de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte. Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL