Actualitate

Șut la poarta lui Marin! Administratorul judiciar al Pandurii a făcut apel în dosarul privind acceptarea creanței lui Condescu

 | 12 mai 2017, 00:30 | 0 comentarii | 

Sentința dată în februarie, de instanța de fond a Tribunalului Gorj, privind insolvența în care se află Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu, prin care a fost acceptată în parte cererea lui Marin Condescu de înscrierea în tabelul de creanță a sumei de aproape 850.000 euro, a fost atacată cu apel de către administratorul judiciar, Emanuel Ciobanu. Reprezentantul Consulting Company IPURL solicită în cererea de apel înscrierea provizorie a creanței lui Condescu și trimiterea cauzei la rejudecare de către instanța de fond în vederea administrării probelor solicitate de Ciobanu.

Semnatura eletronica CertDigital

Dată pe 3 februarie de Tribunalul Gorj de judecătorul sindic Gheorghița Eftenoiu, sentința nr.41/20017 a uimit opinia publică din județ și nu numai, mai ales când instanța a admis în parte contestația formulată de Marin Condescu privind înscrierea creanței sale de 3.796.723,01 lei(echivalentul a 843.585 euro) în tabelul datoriilor CS Pandurii Lignitul Târgu-Jiu, pur și simplu, fără ca debitul să fie supus vreunei condiții. Suma respectivă a fost solicitată de Condescu pe motiv că aceasta ar fi reprezentat indemnizația fostului președinte al clubului în baza a două contracte de prestări servicii încheiate de respectivul în anul 2005, respectiv 2007. Condescu mai ceruse, prin avocatul său Anca Dondera, și trecerea în tabel a creanței de 168.166,05 euro, suma rezultând din contractele de împrumut ale clubului către creditor și a costurilor creditului contractat de către creditor pentru obținerea sumelor respective.

Observațiile administratorului judiciar, la instanță
Administratorul judiciar Consulting Company IPURL însă înscrisese deja în tabel suma de peste un milion euro, mai exact de 1.011.751,05 euro în echivalentul a 4.553.587,95 lei cu unele observații. Mai exact, administratorul judiciar a specificiat că ultima creanță cea de 168.166,05 euro este în litigiu, “fiind înscrisă sub condiția confirmării sumelor solicitate în dosarele ce au ca obiect relațiile derulate între creditor și debitor, inclusiv dosarul nr.1745/104/2014”. În ce privește creanța de 843.585 euro va fi trecută “sub condiția identificării și prezentării în original a contractelor nr.649/03.10.2005 și nr. 979/02.07.2007, precum și a tuturor proceselor verbale ale AGA ce au relevanță în calcularea și aprobarea creanței sau a oricăror alte probe care să certifice legalitatea, certitudinea, lichiditatea și exigibilitatea creanței, documente care au fost puse la dispoziția administratorului judiciar de debitor, neexistând în arhiva acestuia așa cum s-a comunicat în adresa nr.11894/06.12.2016”.
Administratorul Ciobanu mai subliniază că deși în cele două contracte de prestări servicii dintre Condescu și clubul de fotbal se prevăzuseră în două articole anumite obligații în sarcina fostului președinte, în una dintre ședințele AGA din 2012 s-a constatat că acestea au fost îndeplinite doar în proporție de 90% de către Condescu. Ciobanu menționează că cele 10% dintre obligațiile nerealizate nu au fost imputate lui Condescu, ci doar s-a precizat că sumele prevăzute în ambele contracte vor fi achitate lui Condescu “eșalonat în funcție de resursele financiare ale clublui începând din 2012”.
Se mai menționează în cuprinsul sentinței și faptul că în dosarul penal aflat pe rolul Tribunalului Olt încă se analizează situația împrumuturilor acordate de Condescu sau de împrumutătorul Emidio Mendez prin împuternicitul Marin Condescu, Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Târgu-Jiu, în raport de opt contracte de împrumut.

Partizani cu Condescu
Cu toate acestea, sentința de fond favorabilă lui Condescu, ce poate fi atacată cu apel, nu îl pune în mișcare decât pe administratorul judiciar, celelalte părți din dosar arătând fie că sunt indiferente la obținerea banilor de către fostul președinte al clubului de fotbal, fie partizanează cu acesta.
Spunem asta deoarece doar Emanuel Ciobanu face apel la sentința din 3 februarie.
“Apreciem că, la pronunțarea sentinței nr.41/2007, instanța de fond nu a administrat toate probele pe care le-am solicitat prin întâmpinarea formulată, probe cu privire la care nu s-a pronunțat în privința necesității, utilității și elocvenței în soluționarea cauzei, respectiv: expertizarea contractelor de prestări servicii 919/03.10.2005 și 979/02.07.2007, în sensul verificării rezultatelor sportive și gradului de îndeplinire a indicatorilor precizați cu efectuarea de calcule amănunțite și cuantificarea valorică a indicatorilor ce au stat la baza aprobării de principiu a sumelor cuvenite și a modului de determinare a gradului de îndeplinire a sarcinilor de către creditor-constatator(promovare echipă, contribuții sponsorizare, participări cupe europene și ale competiții), fiind esențial a se stabili procentul realizării obiectivelor de performanță; proba testimonială, date fiind împrejurările necesare ale adoptării unora dintre hotărârile Adunării Generale a Asociaților debitorului, hotărâri invocate de contestator, de care depind direct termenele de plată și prescripție(existând hotărâri adoptate prin acordul «telefonic» al unor asociați); expertiza contabilă, cu privire la care am arătat în întâmpinare că trebuie să clarifice aspecte privitoare la valoarea creanței pretinse și plățile parțiale efectuate de debitor către Marin Condescu”, se arată în apelul lui Ciobanu.

Aprecierea caracterului pur și simplu al creanței, netemeinică!
În același document depus la instanță, Ciobanu subliniază că aprecierea de către instanță a caracterului pur și simplu al creanței de 843.585 euro este netemeinică. Asta deoarece s-a făcut doar în baza celor două contracte de prestări servicii ale lui Condescu și a hotărârilor AGA, instanța de fond înlăturând celelalte probe solicitate de administratorul judiciar în întâmpinarea acestuia.
Prin cererea de apel depusă la instanță luna trecută, administratorul judiciar solicită astfel înscrierea provizorie în tabel a creanței respective a lui Condescu pentru a se administra toate probele, neintrând în fondul creanței, impunându-se administrarea probelor solicitate având în vedere cuantumul mare al creanțelor și situația atipică în care creditorii sunt afectați de decizii privind îndatorarea debitoarei luate de asociații fondatori, conducerea debitoarei neputând pune în practică hotărârile luate și neînregistrându-se în contabilitate cele două hotărâri ale AGA. Se mai subliniază că cele două hotărâri conțin și aspecte care țin de cvorumul ședințelor, procesul verbal AGA din 16.07.2012 nu este semnat de reprezentantul Consiliului Județean Gorj, iar în cel din 18.01.2014 unul dintre asociați confirmă telefonic. Se subliniază și faptul că AGA nu i-a măsuri pentru gradul de nerealizare al lui Condescu, fiind vorba de acel procent de 10%.
Rămâne ca instanța de apel să decidă dacă Ciobanu are sau nu dreptate, datoria clubului cerută de către Condescu, adică cei peste 843 de mii euro, nefiind încă bătută în cuie.

Ne întrebăm, în atare condiții, de ce doar Consulting Company IPURL, bănuită chiar că partizanează cu Condescu&Golea, a avut curajul să facă apel în dosarul amintit, iar ceilalți, public interesați să nu achite debitul solicitat de fostul președinte al clubului, nu au făcut nimic în acest sens? Reamintim că, acceptarea debitului lui Condescu, în cazul falimentului clubului, va fi recuperat de respectivul din scoaterea la mezat a bunurilor SC Pandurii Lignitul Târgu-Jiu.
Anamaria Stoica

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL