Angajări la Ţicleni şi Polovragi

Alte două administraţii locale din judeţul Gorj vor organiza luna viitoare concursuri în vederea ocupării unor posturi vacante.
Primăria oraşului Ţicleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Investiţii. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Inginereşti sau Economice. Proba scrisă a concursului se va derula pe 19 ianuarie 2016, ora 10.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 21 ianuarie 2016, de la aceeaşi oră.
Şi Primăria comunei Polovragi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de: asistent medical comunitar debutant şi mediator sanitar debutant. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă, pentru postul de asistent medical comunitar debutant; studii generale obligatorii (10 clase), pentru postul de mediator sanitar.
Termenul limită de depunere al dosarelor este 6 ianuarie 2016, ora 16.00. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 18 ianuarie 2016, ora 11.00, iar interviurile se vor desfăşura pe 20 ianuarie 2016, ora 10.00.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here