Bani de la CJ pentru ONG-uri

Consiliul Judeţean (CJ) Gorj a pregătit un buget de 250.000 de lei pentru organizaţiile de tineret, care derulează activități nonprofit de interes județean. Domeniile vizate sunt cultură şi sport. Pot accesa fonduri solicitanții persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Județului Gorj.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face în concordanţă cu Programul Anual, în limita fondurilor publice alocate de județul Gorj pentru fiecare domeniu. Susţinerea financiară din partea județului Gorj nu se poate ridica la mai mult de 90% din bugetul total al proiectului, diferența de minimum 10% reprezentând contribuţia beneficiarului de finanţare. „Proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor valorice, domeniilor și activităților eligibile potrivit Programului Anual pe anul 2017. Suma totală alocată în bugetul județului Gorj pe anul 2017, pentru finanțarea proiectelor în domeniile Cultură și Sport este de 250.000 de lei. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate/proiect se va încadra între 10.000 şi 50.000 de lei“, potrivit Consiliului Judeţean Gorj.
Documentația pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017, are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, criteriilor de eligibilitate, procedura de depunere, selecție și derulare a contractului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activitățile culturale și sportive nonprofit. Programul anual cuprinde o singură sesiune de selecție a proiectelor, care se va desfășura în intervalul 06-30 iunie 2017. Evaluarea și selecția solicitărilor de finanțare nerambursabilă va fi făcută de către o comisie de evaluare alcătuită dintr-un număr impar (7), respectiv: reprezentanți ai autorității finanțatoare; reprezentanți ai instituțiilor de cultură de nivel județean; reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul sportului; reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior.
După finalizarea procedurii de evaluare a proiectelor, comisia de evaluare va elabora un raport al procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, care se va înainta Președintelui Consiliului Județean Gorj, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Județean Gorj. Contractele de finanțare vor fi încheiate de Județul Gorj, prin reprezentantul legal, după împlinirea termenului de 6 zile, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data comunicării rezultatului final, al sesiunii de selecție a proiectelor, în presa locală şi pe site-ul autorității finanțatoare www.cjgorj.ro.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here