Candidații la postul de inspector școlar general adjunct se întrec, astăzi, la București

Zi cu emoții pentru cei doi candidați înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj. Aceștia vor susține, astăzi, cele trei probe ale concursului, la București.

Daniel Mocioi și Constantin Bogdan, cei doi candidați care și-au depus dosarele în vederea participării la concursul pentru postul de inspector școlar general adjunct, vor trebui, astăzi, să treacă de trei probe, dacă vor să ocupe această funcție. Este vorba de evaluarea curriculumului vitae, rezolvarea unui test grilă și susținerea unui interviu. În cadrul primei probe se vor analiza și evalua rezultatele obținute în educație și formare, aptitudinile și competențele personale ale candidaților, pe baza anumitor itemi și punctaje. Testul-grilă presupune rezolvarea a 10 itemi de management educațional și de legislație școlară, dintre care 4 itemi de management educațional în limba română, 2 itemi de management educațional în limba străină aleasă de candidat și 4 itemi de legislație școlară în limba română, precum și trimiterea la adresa de e-mail indicată de comisia de concurs a testului. Candidații vor avea la dispoziție maximum 50 de minute. În cadrul probei de interviu se vor aprecia calitatea și susținerea ofertei manageriale (originalitatea, specificitatea, adecvarea la situațiile concrete din județ, precum și răspunsurile la întrebările referitoare la inspecția școlară, procesele de asigurare a calității, aplicarea legislației generale și specifice în toate domeniile funcționale inspectoratului școlar, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, managementul educațional și normele deontologice specifice profesiei și funcției), dar și prezentarea studiului de caz (analiza unei/unor situații concrete dificile/dilematice/de criză întâlnite la nivelul județului și prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluționarea acestora). În cadrul ultimelor două probe, candidații vor fi supravegheați audio-video. Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte. Reamintim că, la concursul pentru postul de inspector școlar general adjunct s-a putut înscrie personalul didactic care îndeplinește următoarele condiții: este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Daniel Mocioi și Constantin Bogdan și-au mai încercat norocul la concursul pentru postul de inspector școlar general adjunct din cadrul IȘJ Gorj și în toamna anului trecut, însă niciunul dintre ei nu a reușit să obțină punctajul necesar pentru promovare. Între timp, primul a ajuns adjunct la IȘJ, prin delegare în interesul învățământului. Constantin Bogdan ocupă în prezent funcția de director al Școlii Gimnaziale Stănești, ca urmare a promovării concursului organizat în acest sens la sfârșitul anului trecut. Daniel Mocioi este profesor de limba și literatura română, iar Constantin Bogdan de Matematică.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here