Competiţia „Şcoală Europeană”, la cea de-a XI-a ediţie

Ministerul Educaţiei Naţionale continuă şi în anul şcolar 2013-2014 competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană”. Aflată  la  cea  de a XI-a ediţie, Competiţia „Şcoală Europeană” este o iniţiativă a Ministerului Educaţiei Naţionale care se  bucură  de  recunoaştere din  partea instituţiilor europene. La cele zece ediţii ale competiţiei (2004-2013) au participat 1445 unităţi de învăţământ. Dintre acestea, 311 au primit certificatul şi trofeul „Şcoală Europeană”.

În contextul continuării susţinerii de către Uniunea Europeană a programelor din domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului prin lansarea noului program „Erasmus +”, Ministerul Educaţiei Naţionale lansează apelul naţional pentru înscrierea unităţilor de învăţământ preuniversitar la cea de a XI-a ediţie a Competiţiei pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană”. Competiţia se adresează tuturor  unităţilor  de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele  europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale şi constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului pe  care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii. Odată  obţinut,  certificatul „Şcoală  Europeană”  este  valabil  pentru  o  perioadă  de  trei  ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. Certificarea şcolilor  cu  titlul „Şcoală  Europeană” le  conferă recunoaştere  şi  prestigiu  în cadrul comunităţilor educaţionale, iar eforturile pe care le fac pentru menţinerea titlului obţinut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi şi noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătăţire a managementului şcolar şi la dezvoltarea unei culturi organizaţionale solide. Activităţile/proiectele/programele care se iau în  considerare  pentru  această  competiţie sunt cele derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European şi ale altor instituţii europene, cele derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii  europene,  asociaţii  profesionale  europene,  ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc., precum şi cele finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este aplicant sau partener.

18 martie, termen limită pentru trimiterea candidaturilor
Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor este 18 martie 2014. Dosarul de candidatură va conţine: formularul de candidatură şi avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean de participare la Competiţia Naţională „Şcoală  Europeană”, disponibile  pe  site-ul  MEN,  un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituţională şi Planurilor manageriale anuale 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014. Candidaturile  vor  fi  trimise  prin  poştă,  la  adresa:  Inspectoratul Şcolar  al  Judeţului Teleorman, str. Carpaţi,  nr.  15, Alexandria, cod 140059, cu  menţiunea „Pentru  Competiţia Naţională Şcoală  Europeană,  ediţia  2014”. Datele  privind  expeditorul  trebuie să  conţină denumirea completă a unităţii şcolare. Candidaturile vor fi evaluate în perioada 24 – 28 martie 2014, urmând ca certificatele de „Şcoală Europeană” să fie acordate în mai 2014, în cadru festiv. Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută  de  instituţiile europene  ca  un  bun  exemplu  de  susţinere şi valorizare a parteneriatelor şcolare dezvoltate în cadrul programelor  europene  din  domeniul educaţiei şi formării profesionale.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here