Cu cât vor fi plătiţi profesorii din comisiile pentru examenele naţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) a stabilit cu cât va fi plătit personalul didactic care face parte din comisiile pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat.

Potrivit OMECS 4201/2015, preşedinţii comisiilor organizate în unităţile de învăţământ pentru Evaluarea Naţională vor fi plătiţi cu câte 242,5 lei, membrii cu câte 207 lei, iar asistenţii cu câte 28,4 lei. În ceea ce priveşte preşedinţii comisiilor din centrele zonale de evaluare/comisiile de contestaţii pentru Evaluarea Naţională, aceştia vor primi 558 lei, la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv), respectiv 595 lei, la o comisie de peste 1000 de candidaţi; secretarii şi membrii acestor comisii vor primi câte 280 lei, în timp ce profesorii evaluatori vor fi plătiţi cu câte 4,3 lei/lucrare corectată. Persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ/centrul de comunicare va primi 383 lei.  În cazul comisiilor de Bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, preşedinţii vor primi 558 lei, la o comisie de până la 450 de candidaţi, respectiv 595 lei, la o comisie de peste 450 de candidaţi. Vicepreşedinţii de comisii, secretarii şi membrii acestora vor primi câte 383 lei, iar asistenţii cu 33,6 lei/zi. Preşedinţii comisiilor din centrele zonale de evaluare vor fi plătiţi cu 849 lei, la o comisie de până la 1000 de candidaţi, respectiv cu 880 lei, la o comisie de peste 1000 de candidaţi, vicepreşedinţii cu 485 lei, secretarii cu 419 lei, membrii cu câte 383 lei, iar profesorii evaluatori cu câte 5,6 lei/lucrare corectată. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul examenului de Bacalaureat, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/persoana de contact din unitatea de învăţământ liceal/centrul de comunicare este plătită cu 419 lei. În ceea ce priveşte personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale este plătit după cum urmează: preşedinte – 242,5 lei, secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/informatician) – 104 lei, membru – 104 lei, asistent – 28,4 lei/zi, profesor examinator – 2,8 lei/candidat pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau limba maternă şi pentru proba de evaluare a competenţelor digitale, respectiv 4,3 lei/candidat pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă modernă.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here