Cultura

Despre toţi şi despre toate pe înţelesul tuturor

 | 08 septembrie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Acesta se vrea un studio taxinomic ontic reieşit dintr-o stare puţin onirică, dar cu o amprentă aprehensivă iscată din vierea cotidiană, din existenţialism fără evanescenţă. Unii mai habotnici, bigoţi se vor simţi deceptaţi, dar tale quale.
Nu stipulez toate acestea cu exultare, nici spre adulare, dar le găsesc avuabile şi chiar apodictice. Nu vreau să fie nimic hierofanic, dar totul mi se pare poncif, prea mult bavardaj şi vacuitate sufletească, nimic nu mai este imanent – totul pare o canava de infatuare, de lugubru, de veleitarism, de vendetă şi venalităţi apodictice.
Au dispărut cu totul alter ego şi bucolicul din viaţa noastră. Impostura este imuabilă imundă, idiopatică ce obnubilează totul printr-o lavină inefabilă printr-un miraz. Toate acestea dau o imprecaţie celuitoare, ce ne amăgeşte cosângerii.
Am devenit aproape cu toţii ideopatici, nu ne putem oploşi măcar după un epiu sau după un cenotaf, dar ţinem un soliloc încărcat de felonie şi supliciu pentru care nu vom putea găsi un teriac. Am ajuns filistini, habotnici în năimeala voinţei concitadinilor unor venetici, în loc să lucrăm (să viem) alopatic să liniştim tot natul paratologic.
N-am înţeles că nimeni nu este sacrosant, ba din contră incontinenţi, ne manifestăm inexorabil, din manifestările noastre etosul a dispărut complet, prea mulţi suspuşi trăiesc în sibarit şi în hedonism, sunt maliţioşi se manifestă orgic şi nu vor şi nu pot să înţeleagă că totul este efemer, se manifestă cel mai mult pernicioşi, nu-şi văd starea grotescă în care se scaldă, permanent trăiesc în extatic. În general, aceştia sunt maloneşti şi se exprimă peiorativ şi cu insolenţă şleampăt chiar. Ei nu înţeleg că sunt eluctabili. Sunt departe de gnoseologie, dar cultivă insolent şi cu fervoare cabala.
Nu se gândesc a edulcora modul de viere, să se manifeste cu o anumită contingenţă şi elanuri metafizice, nu se gândesc a se ogoi pentru redempţiune.
Cu astfel de gânduri cătrănite am făcut un periplu prin starea de moment a convivilor noştri, mânat de un soi de boemie, chiar dacă par grobian şi candriu.
Vasile Ponea

Semnatura eletronica CertDigital

Blestem

La zid cu adularea crasă,
Recuză camelota, mimetismul,
Cronofagie piei.
Pe tine lene activă, murdară şi perfidă
Proniei te dau.
Vacuitate sufletească, deşuitudine,
Cerbicie, bavardaj pontif,
Infatuare, vendetism, inceşti venali
Vă trimit cu nava minţii
Pe un teren imund, caduc
Pentru expiere.
Vasile Ponea

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL