Cultura

Gorjul în bibliografii și enciclopedii locale: „CONTRIBUȚII LA O POSIBILĂ BIBLIOGRAFIE ISTORICĂ A GORJULUI” (Editura PIM, Iași, 2016, 730 p.) de Gheorghe Nichifor

 | 07 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Necesitatea unor lucrări bibliografice privind istoria și cultura Gorjului constituie un deziderat mai vechi al activității de cercetare. În deceniile din urmă, a apărut o serie de lucrări, valorificând aspecte ale istoriei mai vechi sau mai noi, ale etnofolcloristicii, culturii și spiritualității gorjenești. Toate aceste cercetări au fost posibile pe baza investigației unei bibliografii de profil, selectată și asumată de fiecare autor în parte după cum a considerat de cuviință.
În lipsa unei bibliografii generale a Gorjului, în varii domenii, care ar fi ușurat enorm munca de cercetare (instituind de la bun început câteva repere și coordonate ale tematicii investigate), valorificarea tradițiilor cultural-istorice ale județului rămâne pe mai departe în orizontul de așteptare al unor bibliografii mai mult sau mai puțin complete. El însuși un pasionat cercetător al „producțiilor istoriografice gorjene”, – aparținând fie unor autori cu «bătaie lungă» în timp și spațiu, fie unor „improvizatori, mediocri, cu scrieri conjuncturale, fără substanță, lipsite de metodă și conținut adecvat”, – profesorul istoric Gh. Nichifor își precizează de la început poziția de „pionierat”:
„Lucrarea de față a pornit de la o necesitate personală, resimțită de-a lungul anilor, în efortul de a studia trecutul acestui meleag. O bibliografie cuprinzătoare a Istoriei Gorjului nu a existat până acum, nici măcar în stadiul de intenție, deși, «slavă Domnului», truditori în domeniu au existat suficient de mulți. Am trecut la această încercare, deloc ușoară, nu din anume orgolii sau interese, ci, pur și simplu, pentru a le mărturisi conjudețenilor mei totala gratitudine și recunoștință pentru căldura ce mi-au transmis-o începând cu 1983, când soseam la Târgu-Jiu.”
Tocmai acest aspect îl are în vedere recenta lucrare semnată de dl Gheorghe Nichifor, CONTRIBUȚII LA O POSIBILĂ BIBLIOGRAFIE ISTORICĂ A GORJULUI, o lucrare masivă și impresionantă, cu caracter aproape exhaustiv, conspectând bibliografic mai tot ce s-a scris în Gorj, pe plan local, și despre Gorj, pe plan național, cu privire la faptele, evenimentele, oamenii, civilizația și spiritualitatea acestuia. Indexând un vast material documentar (mii și mii de „unități” de referință), autorul își organizează lucrarea nu în maniera clasică, pe epoci istorice sau anumite tematici, cum în deoșbte se procedează în astfel de cazuri, ci recurgând la „ordonarea alfabetică, după nume, pe autori și scrierile lor, și includerea contribuțiilor istoriografice într-una din cele trei categorii: cărți, studii și articole.”
nichifor (2)În principal, autorul are în vedere două mari coordonate. Prima, privind „Istoria Gorjului” indexează: a) Lucrări (pp. 45-173), b) Studii (pp.174-251), c) Articole (pp. 252-510), d) Materiale necesare (pp. 511-552). A doua parte indexează „Istorici gorjeni și «istoria» scrisă de ei” (pp. 554-728).
Rezultă, astfel, o contribuție bibliografică de peste 700 de pagini, în care reportorizarea titlurilor se face după secțiunile menționate, în ordine alfabetică a autorilor. Este vorba așadar nu de «mură în gură» oferită celor interesați în cercetarea tradițiilor cultural-istorice gorjene, aceștia trebuind să-și rețină indicii bibliografici care îi interesează, parcurgând obligatoriu cele peste șapte sute de pagini cu „unități” bibliografice. Îi sugerăm autorului ca, la o viitoare ediție (care, probabil, peste ani, va aduce un considerabil spor documentar), să gândească și la o secțiune finală de ordonare tematică (siglată, desigur) a uriașului fond documentar indexat, pe perioade istorice, personalități, problematici etc., inclusiv la un Indice de nume, venind astfel în întâmpinarea unei rapide consultări și orientări în domeniu. Având în vedere principiul interdisciplinarității, autorul nu a ignorat domeniile despre care s-au scris articole, studii și lucrări importante (Filozofie, Religie, Geografie, Arhitectură, Folclor, Literatură, Teatru, Sport, Muzică). Foarte interesante sunt și notele de subsol, de care beneficiază aproape fiecare pagină, fie ca trimiteri documentare, fie ca rezumare sau îmbogățire a informației. În acest sens, lucrarea tinde a fi nu numai o „posibilă bibliografie istorică a Gorjului”, ci chiar o consistentă bibliografie „enciclopedică” a Gorjului, cu atât mai merituoasă cu cât, de regulă, astfel de lucrări se realizează de colective specializate de cercetători (este regretabil că la nivelul județului astfel de colective lipsesc, nu numai la nivel istoric, dar și la nivel cultural, ceea ce ar trebui avut în vedere de factorii administrativi și din domeniu de referință – și câți bani din bugetele locale se risipesc pe acțiuni derizorii, populiste, futile, fără să rămână nimic în timp!!!).
Intenționând să fie „o radiografiere atotcuprinzătoare a istoriografiei gorjene” („cum și-a dorit din răsputeri cel ce a trudit la ea”, după cum se specifică în consistenta prefață ce detaliază programul, metoda și chiar crezul personal: Despre istoria și istoricii Gorjului, pp. 9-44), lucrarea este totodată „un îndemn către generațiile prezente și viitoare de a purta cu demnitate și aplomb făclia lucrului bine făcut, dar și un semn patriotic de a se lua atitudine fermă împotriva celor care tratează cu superficialitate sau rea-credință Știința istorică.”
Zenovie CÂRLUGEA

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL