Cultura

Sărbătoare Arhierească la resfințirea Bisericii din Parohia Poiana Seciuri, comuna Bustuchin, Protoieria Tg. Cărbunești, Gorj

 | 09 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

În Duminica a 24-a după Rusalii (6 noiembrie 2016), Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Părintele protopop Iulian Mărgineanu, în acordurile Grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sfânta Cuvioasă Parascheva» din Parohia Poiana Seciuri, comuna Bustuchin, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, în prezenţa credincioșilor din comună.

Semnatura eletronica CertDigital

“Atunci când ne unim forțele, reușim ceea ce ne propunem”
Așa cum se menționează în pisanie și în actul de resfințire căruia i-a dat citire părintele protoiereu Iulian Mărgineanu, sfântul lăcaș a fost ridicat între anii 1977-1979 și a fost sfințit la 14 octombrie 1979, în vremea păstoririi vrednicului de pomenire, ÎPS Nestor Vornicescu. Biserica a fost ridicată la inițiativa d-lui Vasile Croitoru, pe terenul donat de enoriașul Gheorghe Boroacă, iar prin osteneala Părintelui paroh, preacucernicul preot Adrian Popescu și a tatălui său, Vasile Popescu, dar și cu sprijinul comunității și al administrației locale, a fost refăcută pictura, s-au efectuat reparații exterioare și în curtea bisericii. Cu acest prilej, preotul paroh Adrian Popescu a fost ridicat la rangul bisericesc de iconom şi au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: domnii Popescu Vasile, Croitoru Ioan, Avramescu Laurenţiu, Grigore Baros şi d-l primar Ciocea Ion, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului Fotografie0900Părinte Mitropolit pentru săvârşirea actului de resfinţire a bisericii şi a spus: “Atunci când ne unim forțele, reușim ceea ce ne propunem! La Bustuchin, avem întotdeauna această «echipă» alcătuită din preot, parohie, administrație publică locală, iar în ultimă instanță, pot să spun și primar, pentru că știți cum este, primarul reușește, dacă și consilierii sunt oameni de «echipă» și conlucrează. În comunitatea noastră, am reușit să rezolvăm şi problemele privind reabilitarea bisericilor de parohii, pentru că e foarte important ca un conducător să pună mai presus de toate problemele comunității, problemele oamenilor”.

“În biserică suntem «oaspeții» Lui Dumnezeu, suntem în «Casa Lui Dumnezeu» și întotdeauna suntem la adăpost de cei potrivnici”
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească adresat credincioşilor la finalul slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit celor prezenţi despre rolul important al bisericii în viaţa credincioşilor creştini, deoarece: “Biserica este «Casa Lui Dumnezeu», este locul Împăratului celui veșnic, care întotdeauna ne primește cu dragoste și ne împărtășește de darurile Sale, dăruindu-ne la fiecare, după osteneală și nevoință. Pentru că răsplata este după faptele pe care le săvârșim în viața noastră! Deci, în biserică suntem «oaspeții» Lui Dumnezeu, suntem în «Casa Lui Dumnezeu» și întotdeauna suntem la adăpost de cei potrivnici, de vrăjmașii care ne asaltează zi și noapte și de săgețile înveninate ale diavolului! În biserică, venim și ne naștem prin Taina Sfântului Botez, în biserică, noi creștem și ne împărtășim cu Sfintele Taine, ca noi să ajungem la această comuniune, la această legătură dumnezeiască de netăgăduit cu Preasfânta Treime. În biserică, ne unim ca să fim pentru totdeauna o familie, să dăm naștere la prunci, iar apoi să revenim la sfânta biserică, pentru că ne odihnim în jurul sfântului lăcaș, în cimitir, așteptând învierea morților și viața veacului! Deci, biserica este și casa noastră, pentru că aici suntem atât de familiari cu Dumnezeu, că nu ne putem niciodată despărți de El! Suntem «dependenți» de Dumnezeu! Suntem în relație cu Dumnezeu, atât de strânsă”! În continuare, Chiriarhul bisericilor din Oltenia a atras atenţia asupra unor «rătăciri» ale celor care se abat de la dreapta credinţă: “Unii sectanţi, așa-ziși «păstori» care nu învață adevărul, care sunt îndepărtaţi de biserică sau cum spune Sf. Ioan Evanghelistul, «sunt în staul și răpesc oile cele adevărate ale bisericii!». Pe aceștia, nu îi ascultă credincioșii, întotdeauna îi ignoră și îi îndepărtează pentru că nu există mântuire decât în sfânta noastră biserică, așa cum au spus părinții și cum știm și noi, pentru că aici venim să cântăm, venim să ne rugăm și să săvârșim ceea ce înseamnă Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă, din care ne împărtășim cu trupul și cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos” a sintetizat în ultimă instanţă Mitropolitul Olteniei, precizând că dacă Dumnezeu ne-ar părăsi o clipă, noi am fi morți, ceea ce înseamnă că permanent Dumnezeu revarsă viața în interiorul nostru, iar noi continuăm să rămânem în existență, pentru că Dumnezeu vrea, așa Fotografie0901cum ne spune Sfânta Scriptură, nu moartea păcătosului, ci, să se întoarcă și să fie viu! De aceea, spre deosebire de casele noastre sau de instituțiile unde ne desfășurăm activitatea, biserica este mai presus de toate şi nu se poate asemăna cu niciuna dintre acestea!

“Să nu ne lăsăm ademeniți de nici un «zvon» sau de altă «rătăcire» pe care diavolul o pregătește permanent ca să-i rătăcească pe oameni de la adevăr și de la sfințenie”
Referindu-se la Pericopa Evanghelică a Duminicii a 24-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a vorbit depre cele două minuni săvârşite de către Mântuitorul Hristos, vindecarea femeii bolnave de scurgere de sânge şi învierea fiicei lui Iair, dovedindu-se că şi în femeia bolnavă, dar și în noi lucrează păcatul și ne aduce moartea, pentru că viața noastră se epuizează, se risipește și se împrăștie, fiindcă noi nu avem lucrarea virtuții, a faptelor bune, nu avem iubire față de Dumnezeu, nici iubire adevărată față de aproapele! Prin urmare, suntem «setați» de aceste daruri dumnezeiești pe care Dumnezeu le-a dat pentru binele nostru, ceea ce înseamnă că Domnul este dătător de putere, mai ales că toată boala şi neputinţa omului sunt rezultatul unei lipse de putere.
În încheierea cuvântului său adresat cu dragoste şi înţelepciune pentru a înmlădia sufletele credincioşilor, Mitropolitul Olteniei a concluzionat cu aceeaşi convingere şi fervoare care îl caracterizează: “Prin urmare, cele două minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi, ne învață cum trebuie să credem și de ce trebuie să ne pregătim din lumea aceasta, ca să moștenim viața veșnică! În primul rând, credința și faptele bune sunt de mare importanță pentru noi, căci ne ajută să ne întărim, să simțim viața și să primim puterea de care vorbește Sfânta Evanghelie! Așadar, cu asemenea convingeri și cu modelele respective, putem să mergem mai departe pe calea vieții noastre, să fim statornici în credința noastră ortodoxă și să nu ne lăsăm ademeniți de nici un «zvon» sau de altă «rătăcire» pe care diavolul o pregătește permanent ca să-i rătăcească pe oameni de la adevăr și de la sfințenie! Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca sfințenia și puterea care a ieșit din Mântuitor pentru femeia bolnavă să fie întotdeauna actuale în viața noastră și în sufletele noastre, iar la sfârșitul vieții noastre să dobândim învierea pentru viața veșnică și pentru răsplata în Împărăția Cerului! Felicităm pe toți cei care s-au ostenit la zidirea și înfrumusețarea acestei biserici, părintele paroh, consiliul parohial, pe domnul primar, consiliul local și pe dumneavoastră, pe toți, ca să ținem strașnic de credința noastră ortodoxă, să nu vă înfricoșați niciodată, când necazurile și suferințele vin, pentru că numai credința este aceea care ne apropie de Dumnezeu, iar pe Dumnezeu Îl apropiem de noi prin rugăciunile noastre și prin mijlocirile noastre, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL