Cultura

Sfântă Liturghie Arhierească la resfințirea Bisericii din Parohia Floreşti, Ţânţăreni, Protoieria Târgu-Cărbunești, Gorj!

 | 30 mai 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

În ziua de 28 mai 2017, în Duminica a 7-a după Sfintele Paşti, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Părintele Protoiereu Iulian Mărgineanu a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a Bisericii cu hramul «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil», din Parohia Floreşti, Comuna Ţânţăreni, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj. Slujba s-a defășurat în acordurile Grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova! Cu acest prilej a fost hirotonit preot, Gogoiu Gabriel, Parohia Botoşeşti-Puia, Dolj, iar ipodiaconul Stelian Cata a fost hirotonit diacon. Au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: Preotu Paroh, Tudor Matei, ing. Gheorghe Ion-Dorel, Tudor Dragoş şi d-nele Grădinaru Maria şi Grădinaru Elena.

Semnatura eletronica CertDigital

“Dumnezeu a rânduit ca peste ani şi ani, să împlinim înfrumuseţarea acestei biserici”
În actul de resfinţire se menţionează: “Acest locaş a fost construit în anul 1865 şi a fost reparat în anul 1982. Toate lucrările actuale de restaurare şi de înfrumuseţare s-au făcut între anii 2015 şi 2017, cu osteneala enoriaşilor din parohie, sub îndrumarea Preotului paroh, Părintele Tudor Matei, a consiliului parohial”, iar ca un element interesant şi foarte important, ctitorul acestei biserici a fost fratele lui Nicolae Bălcescu, «coconul» Barbu Bălcescu, împreună cu soţia sa, «cocoana» Elena Bălcescu. Preotul Paroh, Matei Tudor a spus în cuvântul său de mulţumire: “Dumnezeu a rânduit ca peste ani şi ani, să împlinim înfrumuseţarea acestei biserici, iar ca un fapt deosebit, pe aici, prin preajmă, a trecut şi marele nostru poet naţional, Mihai Eminescu, iar străbunicul meu, fiind aici preot, l-a primt pe poet la vecernie, l-a găzduit şi în casa lui, deci, iată, avem un sat binecuvântat de Dumnezeu, pe care şi Înaltpreasfinţia Voastră, un ierarh cărturar în «ogorul» Domnului, îl binecuvântaţi, astăzi”, a subliniat Preacucernicia sa!

“O biserică îşi continuă existenţa, împreună cu credincioşii din parohia respectivă”
La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a pus la inima credincioşilor un minunat cuvânt de învăţătură despre importanţa Duminicii acesteia, când se cuvine să dăm Slavă Lui Dumnezeu, pentru această zi binecuvântată, în care facem legătura dintre înaintaşii noştri şi cei de astăzi. “Prin resfinţirea acestei biserici, a spus pentru început Mitropolitul Olteniei, noi L-am rugat pe Bunul Dumnezeu ca să primească jertfa dumneavoastră şi osteneala, ca împreună cu moşii şi strămoşii dumneavoastră, credincioşii care odihnesc în jurul sfânt lăcaşului acestuia, să avem parte de moştenirea Împărăţiei Cerurilor. O biserică, după cum constataţi, îşi continuă existenţa, împreună cu credincioşii din parohia respectivă, din veac în veac! Pentru că ea este zidită de Dumnezeu, este întărită de Duhul Sfânt şi sfinţită, şi are această putere dată de către Mântuitorul Iisus Hristos, ca să-i înveţe pe oameni şi să îndepărteze toate primejdiile şi toate necazurile, pentru acei care se roagă cu credinţă şi care sunt credincioşi, mărturisitori, prin faptă şi cuvânt, ai învăţăturii Sfintei Evanghelii” a spus Arhieria Sa.

“Fiind cu toţi cuprinşi în Mântuitorul Iisus Hristos, suntem şi copii ai Tatălui Ceresc”
În continuare, Chiriarhul Eparhiei Olteniei a evidențiat conţinutul şi semnificaţia Pericopei Evanghelice, arătând importanţa covârşitoare a Rugăciunii Arhiereşti a Domnului, mai ales că este singura relatare, singura descriere a acestei Rugăciuni a Mântuitorului Iisus Hristos, prezentată în Sfintele Evanghelii de către Sfântul Ioan Evanghelistul, pe care Mântuitorului Iisus Hristos a rostit-o, după ce a luat Cina Cea de Taină împreună cu Sfinţii Apostoli şi înainte de a fi prins de către soldaţi, de către paznicii templului şi de către iudei, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat ochii la cer şi S-a rugat Părintelui Ceresc, ca să-i sfinţească pe toţi cei care vor crede în El. «Pentru aceştia mă rog, a spus Mântuitorul, pentru că acolo unde Sunt Eu, şi Tu Părinte, să fie şi ei! Sfinţeşte-i în numele Tău! Pe aceştia, pe care mi i-ai dat şi i-am păzit, pe aceştia îi aduc înaintea Ta, şi nu numai, pentru toţi cei care vor crede în Mine! Tu eşti Cuvântul Adevărului! Păzeşte-i în numele Tău! Ei sunt în lume, zice Mântuitorul Iisus Hristos, lumea nu i-a cunoscut, dar, Tu, Părinte, pentru că ei m-au cunoscut pe Mine şi mărturisesc că de la Tine Sunt, sfinţeşte-i şi păzeşte-i întru toate, ca ei să fie Una, precum şi noi suntem Una!», iar în acest sens, Mitropolitul Olteniei a spus: “Din aceste cuvinte pe care le-am extras din Evanghelia de astăzi, înţelegem că Mântuitorul Iisus Hristos, Care avea să Se răstignească pentru noi, să pătimească, să-Şi verse sângele pentru noi, să moară şi apoi să Învieze, a «zidit» Biserica Sa, a întemeiat această construcţie, acest «organism», această alcătuire Dumnezeiască a trupului Său, în care suntem cuprinşi toţi. Fiecare dintre noi este «mădular» al Trupului tainic al Domnului, fiecare are un rol în acest «organism». Iar, Cel Care se îngrijeşte de noi şi ne dă puterea, curajul şi tăria, este Însuşi Tatăl Cel Ceresc, «seva» acestei Biserici este Trupul şi sângele Mântuitorul Iisus Hristos, în aşa fel încât noi aducem roadă în credinţă şi în evlavie, şi moştenim, prin Harul Duhului Sfânt, Împărăţia Cerurilor. Suntem, de asemenea, în acest Trup al Domnului, fiecare, «mădulare» în parte, şi cum toate «mădularele» în organismul nostru sunt la mare cinste, şi cum nici unul dintre acestea nu este mai puţin întrebuinţat sau mai puţin dispreţuit sau îndepărtat, aşa şi în biserica noastră, toţi sunt chemaţi ca să fie de folos, unii altora. Prin urmare, Mântuitorul Iisus Hristos, cuprinzându-ne în Sine, ne-a dat posibilitatea, prin Harul Său, ca să lucrăm fiecare, mântuirea noastră, dar, în acelaşi timp, să fim responsabili, unii faţă de alţii, în biserică, aşa cum vedem, că ori de câte ori ne adunăm la Sfânta Liturghie, suntem unii lângă alţii, bărbaţi, femei şi copii, şi cu toţi avem gândul la Dumnezeu, avem inima deschisă, ca să primim lumina şi Harul Duhului Sfânt! Suntem unii lângă alţii, pentru că toţi suntem copii ai Tatălui Ceresc! Suntem fii ai Părintelui Ceresc, iar, fiind cu toţi cuprinşi în Mântuitorul Iisus Hristos, suntem şi copii ai Tatălui Ceresc, pentru că Tatăl Cel Ceresc are pe Fiul Său, pe care L-a trimis în lume, ca să se jertfească pentru noi şi să dea preţ de răscumpărare sângele Său pentru mântuirea noastră”, iar pentru aceasta, Mântuitorul Hristos este îndreptăţit ca să înalţe rugăciune Tatălui Ceresc, pentru că El ne cuprinde pe toţi, aşa cum în noi sunt cuprinşi urmaşii noştri, şi astfel, ne-a dat nouă «arvuna» nemuririi”, a completat ÎPS Părinte dr. Irineu.

“Biserica este Mama tuturor, Mamă care, nu vine de ieri, de azi, ci, vine din veacuri”
În încheierea minunatului său cuvânt de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit a reiterat faptul că Părinţii Bisericii au aşezat această Evanghelie, ca noi să-L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care S-a Înălţat, că mijloceşte permanent la Tatăl pentru noi, că El ne poartă permanent în Trupul Său, pentru că Unul din Treime, Care S-a răstignit pentru noi, este în Sfânta Treime, ca noi să-L vedem, să ne rugăm şi să ne închinăm Lui, Tatălui şi Duhului Sfânt! Deci, această Rugăciune este temelia noastră, şi ne arată că Arhiereul Cel veşnic, Mântuitorul Iisus Hristos mijloceşte pentru noi, că S-a răstignit şi S-a adus jertfă pentru noi, iar noi ne împărtăşim permanent din Trupul şi sângele Său, ca să avem viaţă veşnică, iar: “Dacă astăzi este prezent Mântuitorul în Sfânta Biserică, în mod sigur sunt prezenţi şi înaintaşii noştri, care se bucură de râvna dumneavoastră de a înfrumuseţa biserica aceasta, de a pomeni pe cei care au murit şi de a ne ruga pentru sufletele lor, ca să fie sălăşluite cu drepţii În Împărăţia cerurilor. Biserica este Mama tuturor, Mamă care, nu vine de ieri, de azi, ci, vine din veacuri, pentru că Biserica noastră ortodoxă vine din momentul în care Duhul Sfânt S-a Pogorât peste Sfinţii Apostoli, cum spune Sf. Ev. Luca, arătând că acolo erau şi sciţii, strămoşii noştri. Prin propovăduirea Sfinţior Apostoli, a episcopilor din nordul şi din sudul Dunării, noi astăzi suntem creştini ortodocşi, avem Biserica «zidită» de către Mântuitorul Hristos prin jertfa Sa, sfinţită de Duhul Sfânt prin Pogorârea Sa, continuată prin comuniunea cu Dumnezeu şi cu plăcuţii săi, cu sfinţii, care din veac sunt cu Mântuitorul Iisus Hristos. Cinstind pe înaintaşii noştri, ne arătăm, pe de o parte, vrednici de a fi următori ai lor, dar, în acelaşi timp şi purtători ai acestei învăţături, care a «odrăslit» în viaţa noastră şi s-a arătat la această jertfă şi la această osteneală. Mulţumim Lui Dumnezeu Care ne-a ajutat şi ne oferă această plăcută posibilitate de a fi împreună cu dumneavoastră, cu preotul dumneavoastră, cu toţi cei care au venit la sfinţirea acestei biserici. Felicităm pe cei care s-au ostenit şi-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască tuturor, însutit şi înmiit, pentru jertfa şi pentru nevoinţa lor! Vă felicităm şi şi-L rugăm pe Preasfântul Duh, Care pretutindeni este şi pe toate le împlineşte, ca să vă dăruiască pacea, bucuria, mult spor duhovnicesc, râvnă în viaţa noastră, sălăşluire în Împărţia Cerului, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL