Economie

Alte două primării angajează asistenţi medicali

 | 21 decembrie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăriile Glogova şi Roşia de Amaradia organizează concurs de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical comunitar debutant, perioadă nedeterminată. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvenţi şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist; să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Primele examene vor fi susţinute la Glogova, acolo unde termenul limită pentru depunerea dosarelor este 28 decembrie 2015, examenul scris se va desfăşura pe 11 ianuarie 2016, ora 10.00, urmând ca data şi ora interviurilor să fie stabilite ulterior. De asemenea, concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar debutant de la Primăria Roşia de Amaradia are următorul calendar: 31 ianuarie 2016, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 11 ianuarie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 14 ianuarie 2016 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL