Economie

Din nou, concursuri pe posturi vacante la Primăria Turceni

 | 27 octombrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria oraşului Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector asistent, clasa I, şi inspector principal, clasa I, funcţii publice vacante în cadrul biroului achiziţii. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau juridice; minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector asistent; minimum 5 ani vechime pentru funcţia publică de inspector principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 noiembrie 2016, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 22 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL