Economie

Noi angajări la Primăria Turceni

 | 14 octombrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria oraşului Turceni organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuţie de inspector de specialitate (o funcţie gradul debutant şi o funcţie gradul II), şi două funcţii contractuale de execuţie de consilier (un post gradul debutant şi o funcţie gradul II), funcţii contractuale vacante pe perioadă determinată în cadrul compartimentului Management de proiecte din aparatul de specialitate al primarului oraşului Turceni. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe operare PC; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim un an pentru funcţiile de consilier şi inspector de specialitate gradul II; nu necesită vechime pentru funcțiile de grad debutant.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 octombrie 2016, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 2 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 4 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL