Economie

Opt posturi vacante, la Spitalul Târgu-Cărbunești

 | 10 octombrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Vești bune pentru gorjenii aflați în căutarea unui loc de muncă. Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: infirmieră debutantă – 4 posturi (G VI) – vacante Compartiment Primiri Urgenţe; infirmieră debutantă – 1 post (G/M) – vacant Secţia Pediatrie; infirmieră debutantă – 1 post (G/M) – vacant Secţia Neurologie; registrator medical debutant – 2 posturi (M) – vacante Compartiment Primiri Urgenţe.

Semnatura eletronica CertDigital

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale vacante la Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești sunt: pentru posturile de infirmieră debutantă – diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu şi curs de infirmiere absolvit, fără vechime; pentru posturile de registrator medical debutant – diplomă de absolvire studii medii şi să deţină certificat/atestat/adeverinţă absolvire cursuri de competenţă operator calculator, fără vechime.

Calendarul concursului
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Orășenesc Târgu-Cărbunești se va organiza conform calendarului următor: 27 octombrie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 01 noiembrie 2016, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedescstarea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165.
Minodora Sucea

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL