Economie

Post temporar vacant la Direcţia Sanitar-Veterinară

 | 04 decembrie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacantă, de medic veterinar debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Medicină Veterinară. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 decembrie, ora 15.00. Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 22 decembrie, de la ora 10.00, iar interviurile se vor susţine pe 28 decembrie, de la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL