Economie

Post vacant de referent la Primăria Băleşti

 | 09 mai 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria comunei Băleşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Agricultură – Compartimentul înscrierea Datelor în Registrul Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Băleşti. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 mai 2017, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 7 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente: formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/ 2008, cu modificările și completările ulterioare; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să arate vechimea în muncă, și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; cazierul judiciar; adeverință care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL