Economie

Post vacant la Agenţia de Şomaj Târgu-Jiu

 | 24 octombrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Implementare măsuri active şi relaţii cu angajatorii din cadrul Agenţiei Locale Târgu-Jiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 5 ani; cunoştinţe de operare PC – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL