Economie

Post vacant la Primăria Târgu-Cărbuneşti

 | 31 mai 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria oraşului Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în Serviciul buget – contabilitate, resurse – umane. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 iunie 2017, ora 10.30 – proba scrisă; 28 iunie 2017 – proba interviu. Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008: formularul de înscriere; copia actului de identitate; cazierul judiciar; copia documentelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să dovedească vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să arate că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL