Economie

Post vacant la SPGC Turburea

 | 29 decembrie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Turburea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie, vacant, de muncitor calificat, lăcătuş mecanic. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Singura condiţie specifică de participare este ca viitorii candidaţi să aibă domiciliul în localitatea Turburea. Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 18 ianuarie 2016, ora 10.00, iar interviurile se vor susţine pe 20 ianuarie 2016, ora 13.00. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care adovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL