Economie

Posturi scoase din nou la concurs la Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală Bîlteni

 | 02 iunie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Şapte posturi vacante sunt scoase la concurs de Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală din cadrul Primăriei Bîlteni. Aceste concursuri nu sunt o noutate pentru cei care au dorit să ocupe o funcţie în cadrul noului serviciu înfiinţat la administraţia locală din Bîlteni, ele fiind anunţate vag încă de la mijlocul lunii trecute, însă omiţându-se achitarea taxei aferente pentru publicare către Monitorul Oficial.

Semnatura eletronica CertDigital

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Locală (SPGCL) Bîlteni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: consilier juridic, casier, mecanic, instalator, muncitor calificat apă-canal, muncitor calificat spaţii verzi, muncitor calificat construcţii.
Posturile ale căror examene vor fi susţinute după mijlocul acestei luni, mai precis pe 19 iunie, trebuiau să fie ocupate încă de la finele lunii mai, însă dintr-o eroare a conducerii acestui serviciu, comisia de examen nu s-a întrunit şi acestea nu s-au mai putut susţine. “Primisem câteva dosare pentru posturile scoase la concurs încă nu am mai putut organiza examenele ce au fost programate pentru data de 29 mai. Motivul este că nu am făcut plata către Monitorul Oficial pentru publicarea anunţului de organizare a concursurilor pentru cele şapte posturi. Acum că am făcut plata s-au dat noi termene pentru susţinerea examenelor şi primirea dosarelor candidaţilor”, a declarat Dorel Drăghia, şeful SPGCL Bîlteni.

5 iunie, termenul pentru depunerea dosarelor
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 iunie 2015- termenul limită pentru depunerea dosarelor; 8 iunie 2015 – selecţia dosarelor; 19 iunie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 19 iunie 2015, ora 13.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL