Economie

Primăria Runcu recrutează un asistent medical comunitar

 | 27 ianuarie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria comunei Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de asistent medical comunitar generalist debutant în cadrul Compartimentului Sănătate Publică. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvent al şcolii sanitare postliceale sau echivalentă-studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplomă de absolvire; nu se cere vechime în specialitatea studiilor, deoarece postul vacant este de asistent medical comunitar generalist grad debutant; certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în termen de valabilitate. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 7 februarie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 15 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 20 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Runcu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL