Economie

Primăria Sadu caută un asistent comunitar

 | 02 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria oraşului Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală, Creşă, Învăţământ, Comunitatea Romilor, Administrativ Creşă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: minim studii liceale sanitare – asistent medical generalist; vechime în specialitate – minimum 6 luni; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 noiembrie 2016, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 21 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL