Economie

Recrutări pe trei posturi vacante la Primăria Bolboşi

 | 14 septembrie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria comunei Bolboşi, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează: inspector, grad profesional debutant la Compartimentul Urbanism; inspector, grad profesional debutant la Compartimentul financiar-contabil; referent, grad profesional principal la Compartimentul financiar-contabil. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Semnatura eletronica CertDigital

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru postul de inspector la Urbanism – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti; pentru postul de inspector la Compartimentul financiar-contabil – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; pentru postul de referent, grad profesional principal – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 octombrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 11 octombrie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

 

 

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL