Economie

Se caută şofer la Primăria Turburea

 | 19 iunie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Primăria comunei Turburea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de șofer, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Turburea. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: şcoala de conducători auto categoria: B, C, D, BE, CE, DE; atestat şofer profesionist transport persoane; fără cazier judiciar; fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat); cunoştinţe minime de mecanică auto. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 10 iulie 2015, ora 13.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până la finele săptămânii viitoare. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

Semnatura eletronica CertDigital
Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL