Proiect de cooperare europeană la Liceul Energetic

Începând din acest an şcolar, Liceul Energetic din Târgu-Jiu deruleazăProiectul Erasmus + cu titlul “Mobilităti europene pentru elevii din domeniul electric și electronic pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale”, având o durată de 12 luni, proiectul fiind inițiat în septembrie 2017.
Organizația gazdă va fi compania „P. Kousios Electrical Ltd” din Cipru, stadiile de practică ale elevilor urmând să se desfăşoare în oraşul Paphos.
Compania „P. Kousios Electrical Ltd” este specializată în domeniul instalațiilor electrice , mecanice, inclusiv centrale de încălzire, aer condiționat, de tratare a apei, de ventilație, sisteme de vid centrale, sisteme de automatizare comercială și casnice, sisteme de stingere a incendiilor si echipamente solare. Compania își propune să prezinte un pachet de servicii complete de design pentru instalare și întreținere, oferind cea mai bună soluție disponibilă pe piață. De asemenea, prin intermediul Departamentului de întreținere, compania poate răspunde tuturor apelurilor de reparații, verificări și întreținere cu o gamă diversificată de echipamente.
Sediul central al acesteia se află în Nicosia și operează, la nivel național, cu filiale în toate marile orașe din Cipru, având peste 25 de ani de experiență în domeniul instalațiilor electrice. Compania investește în formarea personalului său, în scopul de a fi la curent cu cele mai noi tehnologii în domeniul ingineriei electrice și în domeniul energiei solare, participând la proiecte de anvergură pentru construcții mari în sectorul privat și public.
Reprezentanții companiei au cunoștințe vaste și experiență în domeniul de automatizări, instalații electrice si echipamente, inclusiv instalații de sisteme de energie regenerabilă, realizând importante proiecte de construcții pentru instalații electrice. De asemenea, compania este angajată în instalarea de parcuri solare şi panouri fotovoltaice pe unități rezidențiale.
Organizația intermediară a proiectului este Organization for Promotion of European Issues, un ONG din regiunea Paphos, care acordă o atenție deosebită problemelor de educație, cultură și tineret, ai cărei profesionişti sunt psihologi, asistenți sociali şi consultanți de afaceri.
Managerul companiei este Michalis Papatherapontos, deținător al unei diplome de master în Relații Internaționale și Afaceri Europene și vorbitor fluent în limba engleză, spaniolă și rusă, lucrând în calitate de coordonator regional al cluburilor de tineret din Paphos și având experiență în procesul de învățare formală și non formală.
Astfel, 20 de elevi ai Liceului Energetic, selectați din clasele a X-a, domeniul Electric şi Electromecanic, însoțiți de doi profesori, vor participa la 90 de ore de formare la compania „P. Kousios Electrical Ltd” din Cipru, în perioada 16 aprilie 2018 – 04 mai 2018, pe durata a 19 zile stagiu, iar în perioada 14 mai -1 iunie 2018 15 elevi de clasa a X-a, domeniul Electronică şi automatizări, însoțiți de alți doi profesori, îşi vor desfăşura stagiul de formare în oraşul Paphos din Cipru, durata totală a fluxului fiind de trei săptămâni.
În cele trei săptămâni elevii îşi vor desfăşura activitatea în atelierele şi laboratoarele firmei gazdă şi vor fi îndrumați şi instruiți de către un tutore numit de către aceasta.
Vor fi organizate excursii în principalele obiective turistice din Cipru, precum şi evenimente culturale importante, de către firma intermediară care se ocupă şi de cazarea, masa şi transportul intern al elevilor. Pentru fiecare participant se va emite un certificat europass de atestare profesionalăcare este recunoscut pe piața de muncă din toata Europa.
Elevii vor avea posibilitatea să observe modul de lucru dintr-o țară străină şi să se documenteze în legătură cu cerințele pieței de muncă și, nu în ultimul rând, să descopere cultura şi tradițiile acestei țări.
Liceul Energetic din Târgu Jiu a participat în ultimii ani la proiecte de parteneriat în cadrul programului “Leonardo da Vinci”, iar pentru viitor își doreşte să extindă participarea la proiecte europene prin derularea programelor de mobilități de formare pentru cadre didactice şi elevi, pentru a creşte calitatea activității instituției. Cadrele didactice de aici au experiența anterioară în derularea de proiecte finanțate de Comisia Europeană, prin implicarea în două parteneriate Leonardo da Vinci, ”Integrarea educației profesionale în industrie” şi ”Exemple de surse durabile de energie, măsuri de eficientizare a acestora ca o contribuție la reducerea emisiilor de CO2”.
Echipa de dezvoltare a proiectelor europene din cadrul Liceului Energetic a acumulat astfel experiența de management de proiecte, pe care o va aplica în demersurile viitoare, având scopul de a îmbunătăți activitatea şcolii şi a-i creşte prestigiul pe plan local, național si european.
Acest poiect este destinat cadrelor didactice din domeniul tehnic şi elevilor de la profilurile Electronic şi automatizări, Electric si Electromecanică, fiind o oportunitate pentru profesori de a cunoaşte alte sisteme de învățământ vocațional din Europa, de a-si îmbunătăți pregătirea profesională şi de a creşte calitatea învățământului din şcoală. Pentru elevi este un prilej de a participa la un stagiu de formare european, de a-şi deschide orizontul cultural, cu multiple şanse de dezvoltare personală li profesională.
Misiunea Liceului Energetic din Târgu Jiu este interacțiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea scolii într-un centru de resurse educaționale şi de servicii oferite comunității. Viziunea Liceului Energetic este aceea că şcoala este a comunității, prestigiul ei fiind în ascensiune, astfel că pregătirea scolară şi profesionalăa tinerilor se va realiza în deplin acord cu mediul socio-economic al localitații şi al judetului Gorj.
Ținând cont de misiunea şi viziunea liceului şi în concordanță cu Planul Local de Acțiune pentru Învățământ al judetului Gorj, care are ca scop corelarea dintre oferta învățământului profesional şi tehnic cu nevoile de dezvoltare socio – economică la nivel județean, conducerea Liceului Energetic a elaborat un plan managerial eficient pentru anul şcolar 2017 – 2018, care respectărecomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți şi Cadrul European al Calificărilor, care au rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformă a învățământului preuniversitar din România.
Având în vedere tendința din ultimii ani de migrație a forței de muncă spre alte țări europene, învățământul profesional şi tehnic trebuie să se adapteze şi şcoala trebuie să inițieze acțiuni care vizează cooperarea europeană. În acest scop, conducerea liceului îsi propune dezvoltarea de colaborări la nivel local și european, considerând că acestea, pe lângă schimbul de bune practici, contribuie la crearea de sinergii, având rolul de a facilita integrarea în viața activă a absolvenților.
Prof. Gheorghița Clipicioiu, Liceul Energetic Târgu-Jiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here