Ion Popescu, substituit din nou! Aparegio Gorj face selecţie pentru un membru în CA

Consiliul de Administraţie al societăţii Aparegio Gorj se va îmbogăţi în curând cu un nou membru. Conducerea operatorului organizează în această lună, la sediul societății, selecţia și evaluarea candidaţilor în vederea completării cu un membru pentru Consiliul de Administrație.

Locul de membru în Consiliul de Administraţie al Aparegio Gorj a fost lăsat vacant de fostul director al societăţii, Ion Popescu. În luna decembrie a anului trecut, acesta şi-a dat demisia atât din funcţia de director general, cât şi din cea de membru în CA.
ION_POPESCUProcedura de selecţie va consta în verificarea condiţiilor de eligibilitate ale candidaţilor şi, ulterior, în proba de interviu. Candidaţii trebuie să aibă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor superioare de minimum cinci ani; experiență în activitatea de conducere/administrare/management a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Aparegio Gorj SA de cel puţin un an și cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat cu profit. De asemenea, printre condiţiile de eligibilitate se mai numără: să nu facă parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unităților administrativ-teritoriale care dețin acțiuni la SC Aparegio Gorj SA sau al altor instituții publice; să exercite concomitent cel mult cinci mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
Cei care îşi doresc să fie membri în CA al Aparegio Gorj pot consulta pagina de internet a societăţii şi consulta lista documentelor necesare în vederea depunerii dosarelor de selecţie, precum şi bibliografia ce trebuie parcursă pentru proba de interviu.

Rezultatul final, pe 1 iulie
Dosarele de înscriere ale candidaților se depun la sediul SC Aparegio Gorj SA, din municipiul Târgu-Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr. 2, în plic închis și sigilat, până la data de 26 iunie, orele 13.00. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se va face în data de 29 iunie, urmând ca cei care vor primi calificativul de “admis” să susţină ulterior interviurile. Comunicarea rezultatului final se va face telefonic candidaţilor, iar rezultatele în ordinea descrescătoare obţinute de aceştia vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii Aparegio până la data de 1 iulie.
În prezent, din CA al societăţii Aparegio Gorj fac parte: Marian Spiroiu – funcţionar Consiliul Judeţean Gorj, Ilie Vlădoescu – director tehnic Aparegio Gorj, Tiberiu Albu – director comercial Aparegio Gorj, Marius Ionescu – director tehnic Primăria Târgu-Jiu, Ilie Schintee – inginer UMC Roşiuţa şi Marian Lumezeanu – salariat Petrofac.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here