La Tismana – Workshop anual privind protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate

În perioada 12-13 octombrie 2017, începând cu ora 10.30, în cadrul Festivalului castanului ediţia a V-a, eveniment organizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj, se va desfăşura workshop-ul anual dedicat proiectului “Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* şi 9260 în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, judeţul Gorj”, proiect finanţat de Comisia Europeană, în cadrul programului Life+ Natura şi Biodiversitate şi de Guvernul României, prin intermediul Ministerului Mediului.

Alături de APM Gorj, beneficiar coordonator al proiectului LIFE+11NAT/RO/825, Primăria Tismana va susţine evenimentul prin colaborare în organizarea activităţilor specifice. În vederea atingerii scopului proiectului, APM Gorj acţionează în parteneriat cu instituţii ce au experienţă în domeniu, şi anume: INCDS “Marin Dracea” Braşov şi Administraţia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Japoneză. Obiectivele proiectului constau în: reabilitarea habitatului distrus 4070*- Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; reabilitarea habitatului distrus 9260 – Castanea sativa; stabilirea măsurilor de conservare pentru habitatele restaurate; reducerea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate, inclusiv infrastructurile de mici dimensiuni de vizitatori pentru controlul eco-sistemului; creşterea conştientizării publicului privind conservarea naturii, ca parte a conceptului de dezvoltare durabilă. Evenimentul are drept scop prezentarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, stadiul actual al activităţilor derulate, în special în ceea ce priveşte reabilitarea habitatelor de castan şi jneapăn. Workshop-ul este dedicat autorităţilor publice centrale, regionale şi judeţene de mediu, administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, administratorilor fondurilor cinegetice, specialiştilor în silvicultură şi biodiversitate, autorităţilor publice judeţene şi locale, operatori economici cu activitate pe amplasamente în interiorul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest.
Workshopul se va deschide oficial joi, 12 octombrie, începând cu orele 10.30 în centrul localităţii Tismana, şi va continua cu acţiuni de prezentare a rezultatelor proiectului Life 11NAT/RO/825 într-o sală de conferinţe din Runcu, iar a doua zi va urma vizita în teren în parcelele unde au fost făcute tratamente biologice, cât şi în cele unde s-au plantat puieţii de castan.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here