Liber la angajări în spitalele subordonate autorităților publice

Conform răspunsului primit de Federația SANITAS de la Ministerul Administrației Publice (MDRAPFE), spitalele subordonate autorităților publice locale și asistența socială NU intră sub incidența art. 14 si 15 din OUG nr. 90/2017 care, într-adevăr, suspendă, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor din instituțiile și autoritățile publice pe parcursul anului 2018.

În spitalele și instituțiile de asistență socială subortonate autorităților publice locale nu sunt blocate posturile. Totuși, în eventualitatea organizării unor concursuri de ocupare a posturilor, trebuie să se țină seama de prevederile art. 5 al aceluiași act normativ, care spune că în acest an, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății, suplimentarea posturilor se face prin Memorandum, la propunerea Ministerului Sănătății și în urma aprobării de guvern.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here