Lift modern, la Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”

Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Runcu s-a dotat cu un lift modern, datorită implicării Consiliului Judeţean (CJ) Gorj. Acesta a fost dat în administrarea unităţii sanitare, la ultima şedinţă a CJ, care a avut loc la sfârşitul lunii noiembrie. Valoarea investiţiei este 271.167,33 de lei.

La baza achiziției bunului – „Ascensor persoane” a stat Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 80 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Ascensor persoane – Spital de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, în baza solicitării acestei unităţi sanitare. Realizarea obiectivului de investiție „Ascensor persoane” imperios necesar Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, pentru a duce la îndeplinire condițiile de prelungire a autorizației sanitare de funcționare, deservește pacienţii nedeplasabili ce sunt transportaţi, la etajele inferioare sau superioare, la internare/externare sau pentru efectuarea de investigaţii, cu targa sau căruciorul pe scări, de către personalul medical al spitalului. În turele II şi III, transportul pacienţilor nedeplasabili pe scări constituia o problemă majoră, având în vedere faptul că, în timpul acestora, în unitate rămâne doar pesonalul medical necesar pentru desfășurarea activităţii medicale şi nu mai există personal disponibil din cadrul altor sectoare de activitate, în special bărbaţi, pentru a ajuta la transportul pacienţilor. Achiziţionarea unui ascensor de persoane, se impunea și datorită faptului că unitatea medicală dispune de o sală de kinetoterapie, în curs de finalizare, în regie proprie, aflându-se şi amenajarea unei săli de recuperare respiratorie, amplasată la etajul III al clădirii, transportul pacienţilor greu deplasabili care necesită recuperare medicală respiratorie, făcându-se, din lipsa dotării cu ascensor de persoane, în aceleaşi condiţii ca și cele menționate anterior. Având în vedere cele menționate, Consiliul Județean Gorj a procedat, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, prin Hotărârea nr. 80/26.10.2016, la achiziționarea lucrărilor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. Prin procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 13555/30.10.2017, a obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, s-a aprobat punerea în funcțiune a acestui ascensor. Astfel, pentru a asigura buna funcționare și întreținerea ascensorului pentru persoane ce deservește pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, unitate medicală ce are în administrare imobilul din comuna Runcu, județul Gorj, prin contract de dare în administrare, se impune darea în administrare a acestui bun mobil, către spital, în aceleași condiții prevăzute prin contractul de dare în administrare nr. 5011/2015.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here