Mari spirite culturale ale Olteniei – Profesorul Tudor Rățoi-o viață dedicată cercetării istorice(II)

După cum am arătat în demersul anterior privind personalitatea acestui distins om de cultură al Olteniei, activitatea foarte solicitantă din arhive nu l-a sustras de la activitatea științifică propriu-zisă. Stau mărturie cele 36 de cărți publicate, dintre care 15 ca singur autor, cele 67 de articole publicate în reviste naționale, precum și alte 125 de comunicări științifice și participări la simpozioane naționale și internaționale.
Domnul profesor Tudor Rățoi a continuat în mod strălucit activitatea antecesorului său, Nicolae Chipurici, editând de-a lungul anilor mai multe culegeri de documente, acestea devenind o sursă foarte valoroasă de informații privind istoria județului Mehedinți și a Olteniei. Alături de Nicolae Chipurici a publicat mai multe culegeri de documente privind istoria municipiului de pe malul Dunării: Documente ale municipalităţii severinene (1911-1915), vol. IV, Editura ALMA, Craiova, 2008, 359 p, Documente ale municipalităţii severinene (1916-1920), vol. V, Editura ALMA, Craiova, 2009, 405 p, Documente ale municipalităţii severinene (1916-1920), vol. VI, Editura ALMA, Craiova, 2010, 393 p. Documente ale municipalităţii severinene (1833-1874), Vol. I, 2005, Craiova, Editura MJM, 455 p, Documente ale municipalităţii severinene (1874-1900). Vol. II, 2006, Craiova, Editura „Prier”, 395p, Documente ale municipalităţii severinene (1901-1910), Vol. III, 2007, Craiova, Editura Autograf MJM, 405 p.
Remarcabile sunt și culegerile de documente referitoare la perioada 1948-1989, autorii aducând un volum impresionant de informații privind colectivizarea agriculturii, precum și rezistența anticomunistă din această zonă a țării. Dintre aceste culegeri amintim: Rezistenţa anticomunistă din sud-vestul României. Colectivizarea agriculturii. Realităţi şi aparenţe. Documente, vol. IV, Editura ALMA, Craiova, 2008, 373 p, Rezistenţa anticomunistă din sud-vestul României. Opresiune şi rezistenţă. Documente. Vol. I, 2004, Craiova, Editura MJM, 505 p, Rezistenţa anticomunistă în sud-vestul României. Opresiune şi rezistenţă. Documente. Vol. III, 2007, Craiova, Editura Autograf MJM, 329 p.
Avându-l ca model pe mentorul său, Tudor Rățoi continuă publicarea documentelor aflate în Arhivele Naționale referitoare la municipiul Drobeta-Turnu Severin: Documente ale municipalităţii severinene (1925-1927), vol. VII, Editura ALMA, Craiova, 2012, 423 p, Documente ale municipalităţii severinene (1928), vol. VIII, Editura ALMA, Craiova, 2014, 415 p. Documente ale municipalităţii severinene (1929) vol. IX, Editura ALMA, Craiova, 2015, 339 p.
Ca om de cultură implicat în cunoașterea zonei istorice în care-și desfășoară activitatea, Tudor Rățoi publică documente și studii privind regimul Dunării la Porțile de Fier și la cataracte: Regimul Dunării la Porţile de Fier şi Cataracte (1891-1924). Documente. Vol. I, Craiova, Editura ALMA, 2009, 267 p , Regimul Dunării la Porţile de Fier şi Cataracte (1925-1930). Documente. Vol. II, Craiova, Editura ALMA, 2011, 279 p., Regimul Dunării la Porţile de Fier şi Cataracte şi poziţia României ca actor independent şi suveran în respectarea acestuia (1918-1932), în vol. Românii în istoria Europei, vol. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013.
De la an la an, aria preocupărilor sale științifice s-a lărgit, acesta se va apleca cu stăruință asupra istoriei instituțiilor și asupra unor personalități culturale de anvergură ale județului Mehedinți, în acest sens alcătuind mai multe medalioane istorice. Menționăm în acest sens lucrările și studiile: Şcoala Primară de Băieţi Romano-Catolică din Turnu Severin, în „Oltenia” nr. 1-2/2009, Institutul Santa Maria din Turnu Severin, în „Drobeta”, XX, 2010, Instituţii de învăţământ, cultură, religioase şi spitaliceşti, familii, spiţe de neam şi personalităţi reprezentative originare din Baia de Aramă, în „Oltenia”, seria a IV-a, nr. 2, 2014 Palatul Cultural şi Teatrul din Turnu Severin în documente, 1999, Drobeta-Turnu Severin, Editura „Prier”, 219 p, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mehedinţi. Monografie, 2000, Drobeta-Turnu Severin, Editura „Prier”, 174 p, Repere istorice cu privire la jandarmeria rurală în Mehedinţi, în Sub semnul Buzeştilor (Revistă-document editată de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, nr. 7, septembrie 2013, Societatea Muzicală „Doina” în documente, 1997, Drobeta-Turnu Severin, Editura „Prier”, 265 p.
Prin studii sau prin documentele editate au fost aduse spre cunoaștere mai multe personalități culturale ale zonei istorice: Liviu Boar la 60 de ani, în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, IV, 2012, File de portret: Mihai Buracu, în „Didahia”, nr. 10(82), VII, 2012.
Mari colecţionari: Dr. Constantin I. Istrati, în vol. Valori bibliofile din patrimoniul Cultural naţional. Cercetare. Valorificare. Ediţia a XV-a, Craiova 14-15 noiembrie 2008, Editura ALMA, Craiova, 2008, Alexandru Bărcăcilă, Corespondența, vol.I, Editura Hoffman, 2017.
De asemenea, Tudor Rățoi a adus la lumină pe marii intelectuali care și-au pus viața și activitatea în serviciul nației lor, așa cum o face în mod strălucit și domnia sa. Aș dori să menționez implicarea sa în punerea unei plăci memoriale pe dealul Aluniș din Turnu Severin, în memoria celor zece eroi din grupul lui Victor Popescu uciși de germani în ziua de 11 iulie 1917. Precizăm că domnia sa, alături de autorul acestor rânduri, face parte din comitetul de inițiativă de ridicare în acel loc a unui monument dedicat acestor eroi.
Meritele sale profesionale și științifice au fost recunoscute prin diferite premii(Premiul Centrului Cultural Mehedinţi pe anul 2003 pentru lucrarea „Dicţionarul Enciclopedic al judeţului Mehedinţi”, Editura „Prier”, 2003, 479 p. şi pe anul 2008 pentru lucrarea „Rezistenţa anticomunistă din sud-vestul României. Colectivizarea agriculturii. Realităţi şi aparenţe. Documente”, vol. IV, Craiova, Editura ALMA, 2008, 373 p), dar și prin citarea sa în numeroase lucrări istorice de nivel național, unele dintre acestea sub egida Academiei Române.
Cu o activitate de cercetare științifică de peste patru decenii, profesorul Tudor Rățoi continuă să aibă aceeași vigoare intelectuală, aceeași deschidere spre cercetare și cunoaștere, cu adevărat fiind unul dintre marile spirite culturale ale Olteniei. La mulți ani, domnule profesor!
Prof.dr.Dumitru Cauc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here