Modificări în metodologia concursului pentru posturile de inspectori școlari generali

În Monitorul Oficial a fost publicat zilele trecute un ordin al Ministerului Educației Naționale (MEN) referitor la modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic. Modificările respective vizează ocuparea posturilor rămase vacante după concursuri, dar și condițiile în care pot fi suspendate contractele de management.

Potrivit Ordinului MEN nr. 3600 din 4 aprilie 2017, articolul 20, alineatul (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic va avea următorul cuprins: ”În condițiile în care, după finalizarea concursului, rămân vacante funcții de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, ocuparea acestora se poate realiza prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar respectiv, sau se pot delega atribuțiile specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare”. O altă modificare vizează contractele de management, mai exact suspendarea acestora. ”Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate temporară de muncă; carantină; exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului; îndeplinerea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; forță majoră; în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare; în alte cazuri expres prevăzute de lege”, se precizează în ordinul MEN.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here