Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” caută supraveghetor

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, cu sediul în Târgu-Jiu, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de supraveghetor. Dosarele se depun până pe data de 20 octombrie.

Cei care doresc să participe la concursul organizat de Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, dar și condiţiile specifice: studii medii şi/sau generale și vechime în muncă – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 – 20 octombrie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor; 01 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 08 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu“, e-mail – muzeulgorjului@gmail.com, tel/fax 0253/212,044.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here