Noi lucrări pe cursurile de apă din judeţ

Potrivit Programului de activitate al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, în ultima săptămână, Biroul Mecanism Economic a întocmit procese verbale privind contribuţiile unităţilor de gospodărire a apelor, volume de apă de subteran şi de suprafaţă, aferente lunii octombrie 2017 şi au fost verificate rapoartele de producţie şi avizele de însoţire a mărfii pentru cantităţile de agregate minerale exploatate din albiile minore ale cursurilor de apă de pe raza judeţului Gorj, constatându-se că situaţiile sunt conforme cu cantităţile raportate către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Sucursala Gorj.

În urma verificărilor din punct de vedere al gospodăririi apelor, efectuate de personalul din cadrul Biroului Gestionare Resurse de Apă la unităţi economice de pe raza judeţului Gorj, privind modul de reactualizare a dosarului de obiectiv şi modul de îndeplinire a măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, s-au constatat depăşiri ale indicatorilor de calitate reglementaţi prin autorizaţie de gospodărire a apelor la două unităţi, fapt pentru care s-au întocmit procese verbale de penalitate. În vederea monitorizării nivelurilor şi debitelor de pe cursurile de apă, Staţia Hidrologică Târgu-Jiu a efectuat pe parcursul acestei săptămâni măsurători de debite pe râurile Tismana, Bistriţa, Jaleş şi Jilţ, precum şi lucrări de întreţinere a staţiilor automate din Programul Deswat, debitele măsurate fiind scăzute datorită lipsei de precipitaţii din ultima perioadă. Datorită finalizării lucrărilor de terasamente cuprinse în Programul Tehnic pe anul 2017 al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi ţinând cont de condiţiile meteo care permit executarea de lucrări mecanizate, pentru realizarea unei secţiuni de albie care să asigure transportul debitelor de apă inclusiv scurgerile de pe versanţi, s-au suplimentat lucrări de decolmatare pârâu Cioiana la Ţicleni, zona Parcu Mare şi aval Primărie şi decolmatare pârâu Cartiu, pe sectorul amonte pod Jidovina prin executarea de terasamente cu excavatorul, lucrări ce se vor finaliza în cursul acestei luni. De asemenea, echipele SGA Gorj au executat lucrări de întreţinere diguri din administrare proprie, la dig râu Motru la Motru, dig la Canal deviere Tismana Câlnic Şomaneşti şi dig la Regularizare râu Jiu la Plopşoru, zona Strâmba Jiu, mal drept,  care au constat în defrişare mecanică şi manuală a suprafeţelor. Totodată, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a efectuat degajări teren de frunze şi crengi în zona de confluenţă  a  pârâului Sadu cu râul Jiu şi defrişări manuale pe malurile pârâului Amaradia la Bălăneşti.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here