Noi lucrări pe râurile din județ, pentru angajații lui Călinoiu

În perioada 25 – 27 octombrie 2017, în judeţul Gorj s-a desfăşurat acţiunea anuală de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător.

Verificarea s-a făcut de către delegaţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Jiu împreună cu reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, S.C.Hidroelectrica S.A. sucursala Târgu Jiu şi ai A.N.I.F. – Filiala Gorj, în baza tematicii stabilite de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Au fost verificate următoarele: starea tehnică şi funcţională a digurilor longitudinale (asigurarea continuităţii liniei de apărare) din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi A.N.I.F. – Filiala Gorj; starea tehnică şi funcţională a barajelor şi digurilor de contur din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi S.C.Hidroelectrica S.A. sucursala Târgu Jiu; evidenţierea zonelor cu eroziuni active de mal care pot pune în pericol zone locuite sau stabilitatea liniei de apărare, cursuri de apă colmatate; modul în care sunt întreţinute cursurile de apă şi secţiunile la poduri şi podeţe pentru asigurarea capacităţii de scurgere a acestora; situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor existente. În urma verificării în teren nu au fost identificate puncte vulnerabile la obiectivele verificate. Constatările şi măsurile stabilite vor fi aprobate de Comitetul Judeţean pentru situaţii de urgenţă Gorj.
“Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj continuă lucrările aflate în execuţie – regularizare pârâu Cioiana la Ţicleni, zona Parcu Mare şi aval Primărie, astfel încât secţiunea de albie ce se realizează să asigure transportul debitelor de apă inclusiv scurgerile de pe versanţi. De asemenea, echipele noastre au executat lucrări de întreţinere diguri din administrare proprie, la dig râu Motru la Motru şi dig la Canal deviere Tismana Câlnic Şomăneşti, care au constat în curăţire teren de iarbă şi buruieni şi defrişare mecanică a suprafeţelor. Au fost continuate lucrările mecanizate de executare a consolidărilor de mal drept pârâu Ciocadia la Ciocadia, zona Bistreanu, din anrocamente de piatră brută. Prin această lucrare se va stopa fenomenul de eroziune maluri şi evitarea inundării proprietăţilor riverane cursului de apă Ciocadia. Datorită precipitaţiilor abundente şi creşterilor de debite din anii anteriori, pe pârâul Valea Deşului la Vladimir, s-a produs colmatarea albiei minore şi eroziunea malului stâng, care s-au accentuat în timp. S-a consolidat malul cu gărduleţe de nuiele, confecţionate din materiale locale. Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a continuat decolmatarea pârâului Cartiu, pe sectorul amonte pod Jidovina prin executarea de terasamente cu excavatorul”, se arată în informarea transmisă de șeful SGA Gorj, Ion Călinoiu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here