Noi măsuri de finanţare pentru sectorul agricol şi pomicol

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte în perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitări pentru finanţarea proiectelor de înfiinţare şi funcţionare a grupurilor operaţionale care dezvoltă proiecte pilot şi noi produse în sectorul agricol şi în cel pomicol prin submăsurile 16.1 (agricol) şi 16.1a (pomicol) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Alocarea financiară stabilită pentru prima sesiune de primire a solicitărilor de finanţare pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale în sectorul agricol este 6.676.044 euro şi 5.850.768 euro pentru sectorul pomicol.  Valoarea maximă a sprijinului acordat prin sM 16.1 şi sM 16.1a pentru dezvoltarea proiectelor pilot, noi produse, procese şi tehnologii este de 500.000 euro/ proiect. Pentru aceste submăsuri pragurile minime sunt de 10 puncte în cazul sM 16.1 şi 15 puncte în cazul sM 16.1a, acestea reprezentând pragurile sub care nicio cerere de exprimare a interesului nu este eligibilă. Cererile se depun on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii interesaţi au la dispoziţie Ghidul solicitantului şi anexele aferente sM 16.1 și 16.1a, documente pe care le pot consulta pe site-ul Agenţiei, la secţiunea “Investiţii PNDR”. Printre cheltuielile neeligibile pentru investiţiile finanţate în cadrul sM 16.1 şi sM 16.1.a se numără: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente “second hand”, cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane, construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale, cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi costuri eligibile, achiziţionarea de clădiri etc.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here