Noi prevederi legislative pentru stagiari şi ucenici

Men working in a factory

Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, faptul că s-a modificat legislaţia privind stagiatura şi ucenicia la locul de muncă.

Conform noilor prevederi, angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de o sumă în cuantum de 1.350 de lei pe lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj. “Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, modificată recent prin Legea 164/10 iulie 2017, reglementează faptul că toţi absolvenţii de studii superioare pot debuta în profesie cu 6 luni de stagiu plătit, în scopul: asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii; consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă; dobândirii de experienţă şi vechime în muncă; dobândirii de vechime în specialitate, după caz. Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale. Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil”, a declarat directorul adjunct al AJOFM Gorj, Ana-Maria Niculescu. De asemenea, prin noile modificări aduse legislaţiei, în cazul contractului de ucenicie, salariul de bază lunar trebuie să fie cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, iar angajatorul poate beneficia de o sumă lunară de 1.125 de lei din bugetul asigurărilor de şomaj, dacă solicită acest lucru la încheierea contractului de ucenicie. “Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie. Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; a împlinit vârsta de 16 ani; nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână”, a precizat directorul adjunct al instituţiei judeţene. În cursul acestui an, AJOFM Gorj nu a încheiat cu angajatorii din judeţ nici un contract de stagiatură ori de ucenicie la locul de muncă, însă în anii trecuţi au existat astfel de contracte încheiate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here