Personalul din spitalele TBC ar putea beneficia de un spor de 85%

Personalul tehnic-economic-secretariat-administrativ (TESA) din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie (TBC) ar putea să beneficieze de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase – reprezentând 85% din salariul de bază. Acest sport a fost scos, odată cu intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare. Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Prin reglementările Legii-cadru nr. 153/2017, în prezent beneficiază de acest spor doar personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale.
Potrivit proiectului legislativ, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru întregul personal din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: „b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, (…), epidemii deosebit de grave și alte asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei uități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli; h) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.” La nivelul județului nostru, de acest spor ar urma să beneficieze angajații Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here