Post vacant la Primăria Bustuchin

Primăria comunei Bustuchin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de femeie de serviciu în cadrul Compartimentului alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, transport, administrarea domeniului public şi privat. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Viitoarele candidate trebuie, de asemenea, să aibă cel puţin studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechimea în muncă nefiind necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 3 februarie 2017, ora 14.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Bustuchin şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here