Posturi vacante la școala din Borăscu

Şcoala Gimnazială Borăscu, cu sediul în comuna Borăscu, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel: îngrijitor şcoală – 0,25 normă Şcoala Primară Calapăru; administrator financiar (contabil) – 0,5 normă.

Potrivit legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru îngrijitor şcoală: nivelul studiilor: gimnaziale; domiciliul în Calapăru; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără vechime; pentru administrator financiar (contabil): nivelul studiilor: studii superioare economice de lungă durată studii universitare de licenţă şi masterat; certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C.); cunoştinţe operare programe de contabilitate publică – Expert Bugetar, program de salarii E.D.U.S.A.L şi Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.); vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului, minimum 3 ani.

Trei probe pentru candidați
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 noiembrie 2017, ora 08.00: proba scrisă; 29 noiembrie 2017, ora 11.00: proba practică; 29 noiembrie 2017, ora 11.30: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente. Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială Borăscu, cu sediul în comuna Borăscu, str. Borăscu, judeţul Gorj, tel: 0768501669.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here