Pot cumula pensia cu venituri din activităţi independente!

Peste 20.000 de gorjeni ce figurează în evidenţele Casei Judeţene de Pensii (CJP) ca beneficiari de pensii de invaliditate de orice grad sau de urmaş vor putea cumula pensiile cu venituri obţinute din activităţi independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuală şi drepturile conexe.

Acest lucru vine ca urmare a adoptării de către Camera Deputaţilor a proiectului de lege care modifică Legea pensiilor nr. 263/2010. De această prevedere vor beneficia doar pensionarii de invaliditate şi cei de urmaş, nu şi persoanele care au ieşit la pensie anticipat. Până de curând, legea prevedea ca și cei care primesc pensii de invaliditate gradul I şi II nu pot cumula niciun alt venit din drepturi de autor sau alte activităţi independente. Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.  Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat stagiu de cotizare. De pensie de invaliditate pot beneficia şi persoanele care se află în situaţiile următoare: au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, au fost concentrate, mobilizate sau în prizonierat; au fost elevi ai unor şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau studenţi ai unor instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.  Au dreptul la pensie de invaliditate şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.  În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire; de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire; de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here