Premierul Dăncilă, interpelat de doi deputați de Gorj privind terenul din Câmpu Mare

Deputații Alin Văcaru și Victor Ponta au făcut împreună o interpelare actualului prim-ministru Viorica Dăncilă privind trecerea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului.

Interpelarea s-a făcut în legătură cu un subiect cu care cei doi parlamentari spun au fost sesizați de către Primăria Comunei Albeni, aceasta având legătură cu trecerea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului. “Referitor la realizarea acestui lucru care face obiectul interpelării, Primăria Comunei Albeni a întreprins demersuri de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor mai sus menționate, realizând chiar un draft de proiect de Hotărâre de Guvern(..). Acest proiect de hotărâre a fost trimis atât Agenției Domeniilor Statului, cât și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice, dar și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la care s-a primit aviz nefavorabil’’, se arată în document. De altfel, cei doi îi transmit premierului care este situația de fapt din Albeni. Se revine la faptul că, în prima parte a anului 2006, comunele Roșia de Amaradia, Bustuchin și Albeni au fost afectate de fenomenul de alunecare și prăbușire de teren, ceea ce a generat consecințe deosebit de grave în plan social, economic și edilitar. În vederea strămutării gospodăriilor afectate, unul dintre amplasamente a fost stabilit pe raza administrativ-teritorială a Comunei Albeni, zona Câmpu Mare teren cu o suprafața de 37,05 ha, situat în extravilan, administrat în numele statului de Agenția Domeniile Statului.

Sinistrații, mutați la Câmpu Mare
Pe acest amplasament au fost construite case, de către Agenția Națională de Locuințe, prin programul de reconstrucție a caselor de locuit afectate de calamități naturale, aprobat prin HG nr. 810/2006. Prin Hotărâre de Consiliu Local Albeni s-a aprobat PUZ-ul în zona Câmpu Mare, comuna Albeni, iar Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj a dispus admiterea cererii privind înființarea Cărții Funciare nr. 212 a Comunei Albeni și intabularea dreptului de proprietate privată asupra terenului în favoarea Comunei Albeni. Primăria, mai relatează cei doi parlamentari în scris, a solicitat inițial terenul în temeiul legilor de fond funciar ca izlaz comunal, chiar introducând la Tribunalul Gorj acțiunea ce a făcut obiectul Dosarului nr. 7492/95/2015, prin care s-a solicitat obligarea Agenției Domeniilor Statului la predarea către Comisia Locală de Fond Funciar Albeni a suprafeței de 37,05 ha, tarlaua 30, pe raza Comunei Albeni din Județul Gorj. Atât Tribunalul Gorj prin Sentința civilă nr. 509/01.04.2016, cât și Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 3276/17.11.2016, unde a fost fpcut recurs, au respins acțiunea reclamantei ca nefondată. “Drept urmare, la data prezentei interpelări, terenul de 37,05 ha este ocupat de clădiri, devenind incompatibil cu obiectul de activitate al instituției, situație ce impune reglementarea regimului său juridic în conformitate cu situația de fapt existentă. În anexa 2 la HG NR. 401/2013 s-a identificat, pe raza UAT Albeni, suprafața de 37,05 ha teren cu destinație agricolă în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului care se suprapune cu domeniul privat al Primăriei Albeni. Având în vedere toate aceste aspectele, vă rugăm, să analizați cu celeritate și să ne prezentați măsurile necesare, pentru a rezolva cât mai repede problemele sesizate, și anume schimbarea regimului juridic al suprafeței de teren mai sus menționată, ca urmare a imposibilității exploatării terenului în scop agricol, datorită edificării de construcții de către Agenția Națională de Locuințe pentru familiile afectate de calamități naturale’’, se încheie documentul semnat de cei doi parlamentari Pro România.
A.STOICA

1 COMENTARIU

  1. Nu inteleg de ce papitoii astia doi ,Ponta si Vacaru nu sau autointerpelat pe ei insisi atunci cand primul era Prim Ministru si secundul prefect de Gorj cu privire la aceasta problema? Mai nesimtitilor , chiar ne luati de prosti ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here