Prestaţii sociale de peste 15,7 milioane de lei, achitate de AJPIS

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat în aceste zile toate prestaţiile aferente lunii septembrie 2017, valoarea totală a acestora apropiindu-se de suma de 15,8 milioane de lei.

Izabella Molnar

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 91.827 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna octombrie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 15.796.074 de lei pentru un număr de 91.827 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.479.392 de lei pentru 54.680 de beneficiari, 3.138.562 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.130 persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.396 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 913.408 lei, iar suma de 79.759 de lei a mers către cei 136 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj.
De asemenea, tot pentru luna septembrie, s-au făcut în octombrie şi următoarele plăţi: 23.763 de beneficiari au primit 4.092.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 4.339 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.015.159 de lei. În octombrie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 335.200 de lei pentru 501 beneficiari, s-au plătit 4.833 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 691.236 de lei, trei indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 5.100 de lei, precum şi 45 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.258 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here