Prestaţii sociale de peste 16,1 milioane de lei, achitate de AJPIS

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat săptămâna trecută toate prestaţiile aferente lunii octombrie 2017, valoarea totală a acestora apropiindu-se de suma de 16,1 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 92.998 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna noiembrie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 16.116.060 de lei pentru un număr de 92.998 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.788.537 de lei pentru 55.816 beneficiari, 3.163.472 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.153 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.416 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 924.402 lei, iar suma de 78.547 de lei a mers către cei 126 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj.
De asemenea, tot pentru luna octombrie, s-au făcut în noiembrie şi următoarele plăţi: 23.802 beneficiari au primit 4.097.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 4.312 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.010.739 de lei. În noiembrie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 335.100 de lei pentru 503 beneficiari, s-au plătit 4.820 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 689.882 de lei, patru indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 6.361 de lei, precum şi 46 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.020 de lei.
Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here