Prin dăruire necondiţionată – Novăcenii – cei mai patrioţi dintre gorjeni şi la 1 Decembrie!

Comunitatea oraşului Novaci a sărbătorit mai altfel decât întreg Gorjul, prin publicaţia lunară NOVĂCEANUL, Ziua Naţională a României (articol de primă pagină semnat de prof.dr. Otilia Giurcă), dar şi prin editorialul aparţinând sufletului acestei minunate reviste-bijuterie – scriitorul Constantin Dârvăreanu, autorul eseului istoric şi patriotic intitulat „1 DECEMBRIE – ZI CU DUBLĂ SEMNIFICAŢIE”, care împreună cu foarte bine alesele ilustraţii: Stema Regatului României şi o fotografie de arhivă reprezentând Consiliul Naţional Român din Alba Iulia. Plus invitaţia reprodusă în culorile Tricolorului, care se regăseşte şi în frontispiciul revistei NOVĂCEANUL.

În cele şase pagini policrome în întregime, s-a găsit spaţiu şi pentru mai multe şi consistente articole ce încep cu o „Agendă încărcată la Primăria oraşului Novaci (Constantin Dârvăreanu), „Istoria recentă a României studiată la Liceul Teoretic Novaci”(Prof. Alina Ramona Ţicu), un Caleidoscop – Ziua Naţională a României”(Prof.dr. Otilia Giurcă), „Unire în cuget şi simţiri”(Prof.dr. N. Vinţanu), „Balul Bobocilor, varianta novăceană” al studentului Călin Pilea, ce completează o altă scurtă informaţie despre „Ecouri la Balul Bobocilor din Liceul Teoretic Novaci” al prof. Otilia Giurcă, apoi un reportaj amplu ilustrat „Casa de cultură Novaci – 55 de ani de la inaugurare”(C. Dârvăreanu), apoi povestirea literară „O întâmplare cu un urs”(Prof.dr. N. Vinţanu), acelaşi autor semnând şi eseul „Noi şi Occidentul”, iar sub iniţialele C.D. se ascunde Redactorul şef al publicaţiei NOVĂCEANUL, care analizează „STRADA” şi speranţele miilor de bucureşteni ce anunţă ieşirea din „somnul în care trăia de 26 de ani.”
Într-o epistolă, scriitorul Constantin Dârvăreanu mi se confesează: „În ceea ce mă priveşte, încă odată vă spun că ceea ce fac, fac cu dragă inimă pentru Novaci şi novăcenii mei şi numai din dorinţa de a dovedi că aici pulsează o bogată viaţă spirituală. Atunci când la conducere ai oameni dornici de a face fapte bune în localitatea ta eşti dispus să nu precupeţeşti nici un efort spre binele comunităţii”.
Cu fiecare număr, publicaţia NOVĂCEANUL ne demonstrează că Primăria (primar Dr.ing. Dumitru Leuştean) şi Consiliul Local, dimpreună cu obştile de moşneni din Novaci, Pociovaliştea şi Cernădia sprijină cultura comunităţii, informarea acesteia şi de aceea nu ne miră faptul că urbea Novaci este cea mai bine gospodărită din Gorj.
Ba chiar am putea spune că, fără exagerare, oraşul Novaci se aseamănă cu o localitate urbană din Elveţia, atât de civilizată, de modern chibzuită este, încât nu-i de mirare că numărul turiştilor ce vizitează Novaciul este foarte mare. Au şi ce vedea.
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here