Proiectul privind utilizarea reţelei TEN-T în regiunea transfrontalieră România- Bulgaria, încheiat cu succes

Asociaţia Municipiilor Dunărene (Bulgaria) și Fundaţia “Grupul de Iniţiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă” (Craiova, România) au implementat proiectul “Investigarea oportunităţilor de reducere a utilizării reţelei TEN-T în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria prin optimizarea transportului de mărfuri si pasageri şi dezvoltarea unui mecanism comun de îmbunătățire a conexiunilor intermodale”. Proiectul a fost finanţat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) și bugetele de stat ale României și Bulgariei.

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătăţirea semnificativă a procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemului de transport transfrontalier pentru o mai bună conectare la reţeaua TEN-T din regiunea transfrontalieră România- Bulgaria. În timpul implementării proiectului a fost elaborat un studiu preliminar comun și a fost elaborat un document strategic pentru optimizarea sistemului de transport prin utilizarea legăturilor de transport intermodal în regiunea transfrontalieră. Conferința de încheiere a proiectului a avut loc, joi, la Craiova. Expert în acest proiect de amploare a fost și Bebe Viorel Ionică, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor.  Bugetul total al proiectului a fost de 1428765,73 EUR, iar durata de implementare a acestuia a fost de 24 de luni. Proiectul abordează problemele de accesibilitate, eficienţă, ecologie și siguranţă ale sistemului de transport CBC, îmbunătăţind planificarea, dezvoltarea și coordonarea sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conexiune cu reţeaua TEN-T. Acest lucru se face prin investiţii într-un studiu comun, planificare și adoptare a documentelor strategice privind optimizarea sistemului de transport prin interconexiuni intermodale îmbunătăţite în zona CBC. Proiectul va contribui la dezvoltarea economică și socială globală a zonei transfrontaliere. Conectivitatea și comunicaţiile de transport neîntrerupte sunt premise pentru dezvoltarea socio- economică a regiunii CBC. Infrastructura de transport inteligentă, mai rapidă, mai sigură și mai verde și comunicaţiile reprezintă condiţii esenţiale pentru dezvoltarea economică. Rezultatele proiectului: o planificare comună și mai bună a infrastructurii de transport, inclusiv planificarea strategică și un mecanism comun de îmbunătăţire a utilizării infrastructurii și reţelelor TEN-T printr-o utilizare îmbunătăţită a capacităţii nodurilor intermodale contribuie în mod direct la dezvoltarea Regiunea transfrontalieră pe termen lung. Scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea semnificativă a planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conectare cu reţeaua TEN-T. Acest lucru se face prin investiţii în studierea, planificarea și adoptarea documentelor strategice privind optimizarea sistemului de transport prin conexiuni de transport intermodale îmbunătăţite în zona CBC.
A.STOICA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here