Pulsul Zilei

Cereri pentru amânarea gradelor didactice, până la sfârșitul lunii

 | 19 octombrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Cadrele didactice care vor să-și amâne examenele pentru obținerea gradelor didactice I și II pot să depună cereri în acest sens până la sfârșitul acestei luni.

Semnatura eletronica CertDigital

Conform prevederilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea cererilor de amânare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice I şi II este de competenţa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Gorj. Pot solicita amânarea gradului didactic II, candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2016 care „nu au putut susţine testul din metodica specialităţii şi/sau proba orală de examen din cauza unor motive obiective susţinute cu documente şi au fost declaraţi neprezentaţi”, candidaţi care “se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe ale examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea Consiliului de administraţie al IȘJ”. Pentru solicitarea amânării gradului didactic II, candidaţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus, vor depune, la Registratura IȘJ Gorj, până la data de 31 octombrie, cererea de amânare, adresată inspectorului şcolar general, însoţită de documente justificative pentru solicitarea amânării. Amânarea poate fi solicitată pentru un an şcolar, iar pentru candidaţii aflaţi în perioada concediului de creştere şi îngrijire a copilului, amânarea poate fi solicitată pentru doi ani şcolari. În asemenea situaţii, cadrele didactice vor depune ataşat la cererea de amânare o adeverinţă, emisă de unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, în care să fie specificată perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Pentru a putea finaliza examenul pentru obţinerea gradului didactic II, cadrele didactice care au solicitat şi obţinut aprobarea CA al IȘJ Gorj, pentru amânarea finalizării probelor examenului de grad II, trebuie să se asigure că inspecţiile curente efectuate şi promovate anterior solicitării amânării, vor fi valabile până în anul în care urmează să finalizeze examen1ul de grad. Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. pentru creşterea şi îngrijirea copilului), pentru calcularea valabilităţii inspecţiilor curente şi vechimii efective la catedră li se iau în considerare doar anii şcolari în care au desfăşurat activitate didactică, de la obţinerea definitivatului până la data de 31 august a anului în care se va finaliza examenul pentru obţinerea gradului didactic. Inspecţia specială este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată, astfel că aceasta se va relua în anul şcolar în care cadrul didactic susţine examenul pentru obţinerea gradului didactic II. Candidaţii care vor obţine aprobarea inspectoratului şcolar pentru amânarea gradului didactic II pentru sesiunea 2017, vor întocmi un nou dosar de înscriere care va cuprinde toate documentele prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cele două procese verbale de la inspecţiile curente efectuate. Fişa de înscriere şi celelalte documente vor fi completate pentru sesiunea 2017. Dosarele întocmite de candidaţi vor fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean Gorj – Perfecţionare, în perioada care va fi stabilită la nivelul inspectoratului. În ceea ce privește amânarea gradului didactic I, pot solicita acest lucru candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic I – sesiunea 2017 „admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente”. Pentru solicitarea amânării gradului didactic I, candidaţii aflaţi în situaţia de mai sus, vor depune, la Registratura IȘJ Gorj, cererea de amânare adresată inspectorului şcolar general, însoţită de documente justificative pentru solicitarea amânării şi obligatoriu pentru toţi candidaţii, adeverinţă eliberată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) care să confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al coordonatorului lucrării metodico-ştiinţifice şi documente care justifică motivul amânării. Și în acest caz, data limită pentru depunerea cererilor de amânare a gradului didactic I este 31 octombrie. Pentru a putea finaliza examenul pentru obţinerea gradului didactic I, cadrele didactice care au solicitat şi obţinut aprobarea Consiliului de Administraţie al ISJ Gorj, pentru amânarea finalizării probelor examenului de grad, trebuie să se asigure că inspecţiile curente efectuate şi promovate anterior solicitării amânării, vor fi valabile până în anul în care urmează să finalizeze examenul de grad. Potrivit art. 29 (10) din OMECTS 5561/2011 „inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizării examenului de acordare a gradului didactic I”, respectiv 31.08.2018 pentru sesiunea 2018.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL